Browse By

Dùng thử phần mềm quản lí DSM 2.3 của Synology trực tuyến

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với Synology và phần mềm quản lí Disk Station Manager 2.3, Công ty mẹ ở Đài Loan đã cấu hình sẵn 2 model để bạn có thể Demo Online.

Thông tin máy chủ Synology:

 • Model: Synology DS209+ hoặc Synology DS209+ II
 • RAID 1
 • Firmware: Synology DSM 2,3-1.139
 • Ngôn ngữ: Tương tự với trình duyệt của người dùng thiết lập

Thông tin đăng nhập

Những tính năng hạn chế:

 • Các mật khẩu quản trị là không thể chỉnh sửa
 • Khối lượng và thư mục chia sẻ không thay đổi
 • Hầu hết các thiết lập sẽ không có hiệu lực trên trang web demo
 • Các tính năng sau đây bị hạn chế:
 1. Web Station, FTP, và Wizards Station Photo
 2. Chức năng tải lên của File Station
 3. Shutdown và khởi động lại
 4. Nâng cấp Firmware
 5. Đóng gói cài đặt

Lưu ý:
Âm nhạc trong tập tin Audio Station là từ http://superfan2009.com và miễn phí về quyền tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *