Browse By

Hướng dẫn tạo ổ cứng ảo iSCSI trên SYNOLOGY

Điểm sáng giá nhất của Synology nó tích hợp iSCSI. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai một iSCSI SAN

Làm thế nào để tạo iSCSI trên synology

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Gắn mục tiêu iSCSI trên Windows

Lưu ý: Máy tính Windows có thể đi kèm với một phần mềm iSCSI Initiator đã được tích hợp với hệ điều hành, nếu nó không có sẵn, các iSCSI Initiator phần mềm từ Microsoft có sẵn ở đây.

Bước 1:

* Mở phần mềm Microsoft iSCSI Initiator từ Control Panel

Bước 2:

* Click vào Discovery

Bước 3:

* Click vào Add Portal …

Bước 4:

* Điền Địa chỉ IP hoặc tên DNS của DiskStation Synology, đó là lưu trữ iSCSI Target
* Click Ok

Bước 5:

* Sau khi iSCSI Portal tìm thấy, nhấp chuột vào Targets

Bước 6:

* Chọn các mục tiêu sẽ được sử dụng, và nhấn Log On

Bước 7:

* Bấm vào Advanced nếu CHAP hoặc bất kỳ các thiết lập nâng cao được kích hoạt trên các mục tiêu iSCSI trên DiskStation Synology
* Điền Giây chứng nhận CHAP nếu cần thiết
* Đóng Advanced Settings Window
* Gợi ý: cho phép tự động khôi phục lại kết nối này khi bắt đầu máy tính hoặc chức năng tương đương, vì thế khi khởi động máy tính, nó sẽ tự động gắn kết mục tiêu iSCSI.
* Đóng Log On đến khi hoàn tất mục tiêu.

Bước 8:

* Mục tiêu iSCSI bây giờ đã gắn kết

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Sau khi một mục tiêu iSCSI đã được đặt trên một máy tính Mac, nó sẽ phải được định dạng trước khi nó có thể được sử dụng.

Bước 1:

* Sau khi lắp một mục tiêu iSCSI, một dấu nhắc sẽ được hiển thị để khởi ổ đĩa cứng mới được cài đặt. Click vào để tiến hành khởi
* Hoặc cách khác, khởi chạy tiện ích Disk

Bước 2:

* Chọn iSCSI mới
* Nhắp chuột vào phân vùng

Bước 3:

* Chọn một Đề án Volume
* Nhập Tên cho Volume
* Lựa chọn một định dạng được sử dụng trên các đĩa ảo
* Click Apply

Bước 4:

* Xác quá trình phân vùng sẽ bắt đầu
* Click partition

Bước 5:

* Các Mac sẽ phải mất ít phút để quá trình phân vùng của ổ đĩa mới

Bước 5:

* Một Khối lượng mới đã được tạo

Bước 6:

* Khối lượng mới cũng sẽ có mặt trên Desktop,  ổ đĩa mới đã sẵn sàng  sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *