Tư vấn kĩ thuật: support@mns.vn 090 355 5824 | 0286 683 2493
Tư vấn lắp đặt giải pháp: one@mns.vn 097 848 1789 (Vi) | 093 550 0368 (En)

Browse By

Trung tam bao hanh synology tai viet nam

Sự thật về Trung Tâm Bảo Hành Synology và xử lí sự cố thiết bị tại Việt Nam

Cho đến tháng 08.2018, thì Synology của Taiwan vẫn không đặt bất kì chi nhánh, văn phòng đại diện, hay trung tâm bảo hành tại Việt Nam. Thay vào đó, Synology làm việc thông qua các nhà phân phối.

Khi bạn gặp những sự cố liên quan đến thiết bị Synology, hoặc các vấn đề bảo hành, cách nhanh nhất để xử lí là hãy đem sản phẩm tới MNS, là nhà phân phối sản phẩm của Synology tại Việt Nam từ năm 2009.