Kĩ thuật: support@mns.vn 090 904 0920 (Trí)
Giải pháp & kinh doanh: one@mns.vn 097 848 1789 (Han)

Browse By

mns-synology-2021-and-beyond-05

SYNOLOGY 2021 AND BEYOND

Tương lai cho quản lý dữ liệu, hybrid-cloud và hơn thế nữa Synology đã giới thiệu DiskStation Manager (DSM) được thiết kế mới hoàn toàn trong sự kiện trực tuyến,  2021 AND BEYOND.. DSM là hệ điều hành cung cấp các giải pháp quản lý dữ