Browse By

hướng dẫn sử dụng một số tính năng cơ bản và hữu ích của NAS Synology – Phần III

 

Trong phần 3 này MNS sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt tính năng ghi log lại tất cả hoạt động của user khi truy cập vào NAS. Với tình năng này bạn có thể biết được các user upload file, download file, di chuyển file đến mục nào  hay xóa file nào vào thời gian nào cũng như  dung lượng của mỗi file là bao nhiêu…

log

Bước 1: kích hoạt Window file services: Control Panel -> File services -> Enable transfer log

huong_dan_tien_ich_nas_server_01_dsm_giai_phap_luu_tru_du_lieu_

Bước 2: Kích hoạt File Station log: File Station -> Setting -> Enable File Station log

huong_dan_tien_ich_nas_server_01_dsm_giai_phap_luu_tru_du_lieu_mns_1

Bước 3: Sauk hi kích hoạt icon log center sẽ tự động xuất hiên trong Main Menu bạn có thể kiểm tra và theo dõi tại log center: Main Menu -> log center -> log search -> …

huong_dan_tien_ich_nas_server_01_dsm_giai_phap_luu_tru_du_lieu2

Bạn cũng có thể  đếm số lượng user đang truy cập vào NAS và bằng giao thức nào (NFS, http/https…) theo link này

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị cùng MNS và NAS Synology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *