Browse By

Lưu trữ dữ liệu từ máy Windows lên NAS Synology

NAS Synology được thiết kế với mục đích lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trong mạng nội bộ một cách nhanh chóng và đơn giản. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào thư mục chia sẻ và files trên NAS Synology mà không gặp rắc rối về cách đăng nhập vào DSM mọi lúc. Ví dụ, bạn có thể lưu/truy cập files trên NAS Synology của bạn với Windows Explorer, giống như các thiết bị khác.

Luu-tru-files-tu-may-windows-len-NAS-synology-MNS-giaiphapnas

Bạn có thể chia sẻ và lưu trữ dữ liệu trong mạng nội bộ một cách nhanh chóng với những bước sau:

  1. Mở cửa sổ Windows Explorer trong Lap/PC của bạn và nhập địa chỉ IP của NAS synology với đường dẫn “\\địachỉIP”. Ví dụ: \\192.168.1.119
    luu-tru-tu-may-windows-len-NAS-synology-giaiphapnas-1
  2. Đăng nhập bằng tài khoản DSM
    luu-tru-tu-may-windows-len-NAS-synology-giaiphapnas-2
  3. Trong cửa sổ mới hiện ra có tên các thư mục. Bạn chỉ cần copy Files/Folder muốn lưu trữ/chia sẻ rồi sau đó paste vào thư mục trong NAS synology.
    luu-tru-tu-may-windows-len-NAS-synology-giaiphapnas-3

Thật dễ dàng và tiện lợi phải không nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *