Browse By

Hướng dẫn sử dụng File Station với các trình duyệt Web

Synology DiskStation đi kèm với File Station là một công cụ quản lý tập tin sử dụng một cách dễ dàng mà ở đó cho phép bạn đăng, tải và quản lý tập tin và thư mục (Files/Folders) trong NAS Synology của bạn. Bởi vì File Station có thể đăng nhập bằng trình duyệt Web. Bạn có thể quản lý những thư mục, tập tin ở bất cứ nơi đâu với một kết nối internet.

su-dung-file-station-dung-web-browser-NAS-synology-MNS-giaiphapnas

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn truy cập vào Files/Folders trong NAS synology của bạn từ bất cứ đâu với File Station.

Bước 1: Trước khi bắt đầu, bạn cần phải chắc chắn những điều sau:

 • Đã cài DSM vào NAS Synology của bạn
 • Đã tạo một volume
 • Đã tạo một thư mục chia sẻ (shared folder)
 • Cấu hình NAS synology của bạn để có thể truy cập được từ bên ngoài internet

Bước 1.1: những yêu cầu cần thiết để đăng nhập và sử dụng hết tính năng của File Station:

 • Phiên bản mới nhất cho các trình duyệt web của bạn (Chrome, Firefox, Safari) cần thiết cho chức năng kéo và thả tập tin tải lên.
 • Phiên bản mới nhất của Java (JRE) để duyệt thư mục trong máy tính địa phương và tải lên thư mục.
 • Phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player  cho phép bạn tải lên nhiều tập tin với Internet Explorer.

Bước 2: Truy cập vào tập tin với File Station.

Những bước dưới đây sẽ cho bạn biết làm thế nào để sử dụng File Station, tải lên và tải về các thư mục, tập tin giữa các máy tính địa phương và NAS Synology của bạn.

Bước 2.1: Khởi động File Station

 1. Mở trình duyệt Web của bạn và đăng nhập vào bằng tài khoản DSM
  su-dung-file-station-dung-web-browser-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-1
 2. Chọn Main Menu -> File Station
  su-dung-file-station-dung-web-browser-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-2
 3. Ngay bây giờ bạn có thể thấy File Station từ của sổ mới mở ra.

Bước 2.2: Tải tập tin/thư mục lên NAS synology với File Station

 1. Chọn Main Menu -> File Station
 2. Chọn Shared Folder mà bạn muốn tải tập tin/thư mục lên
 3. Click “ Upload
  su-dung-file-station-dung-web-browser-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-3
 4. Chọn 1 trong 2 cách sau đây
 • Upload-Skip: không ghi đè lên những thư mục cùng tên khi tải lên.
 • Upload-Overwrite: cho phép ghi đè lên những thư mục cùng tên khi tải lên
 1. Chọn tập tin bạn muốn tải lên từ máy tính.
 2. Click “Ok” để bắt đầu tải tập tin lên.
 3. Khi bản tải lên những tập tin có dung lượng lớn, bạn có thể kiểm tra tình trạng bằng cách click chuột vào hình mũi tên trên thanh công cụ.
  su-dung-file-station-dung-web-browser-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-4

Bước 2.3: Tải thư mục về từ File Station.

 1. Chọn Main Menu -> File Station
 2. Chọn tập tin/thư mục bạn muốn tải về
 3. Chọn Action -> Download hoặc click chuột phải -> Download
 • Download: Chọn để bắt đầu tải về tập tin/thư mục đã chọn.
 • Add to queue-Overwrite: Cho các thư mục vào hàng đợi và được phép ghi đè lên những tập tin cùng tên tại thư mục chứa thông tin tải về.
 • Add to queue-Skip:  Cho các thư mục vào hàng đợi và không ghi đè lên những tập tin cùng tên tại thư mục chứa thông tin tải về
  su-dung-file-station-dung-web-browser-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-5

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *