Browse By

Sao lưu (Backup) dữ liệu giữa hai thiết bị NAS Synology hoặc Server tương thích

Sao lưu (Backup) qua mạng cho phép bạn sao lưu dữ liệu từ NAS Synology này sang NAS Synology hoặc máy chủ tương thích khác. Có 2 chế độ có sẵn cho Backup qua mạng: Được mã hóa và không được mã hóa. Chế độ mã hóa cung cấp tính an toàn tốt hơn trong khi đó chế độ không mã hóa cho hiệu suất cao hơn.

Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas

Nếu bạn muốn Backup dữ liệu từ NAS synology này sang một NAS synology khác, xin vui lòng làm theo những bước sau.

 1. Đăng nhập vào NAS synology bằng tài khoản DSM
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-1
 2. Chọn Main Menu -> Backup & Replication
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-2 (2)
 3. Chọn Backup -> Create -> Data Backup Task
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-3 (2)
 4. Chọn Network Backup Destination
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-4 (2)
 5. Nhập địa chỉ IP và tài khoản DSM của thiết bị nhận dữ liệu
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-5
 6. Chọn thư mục bạn muốn chưa dữ liệu Backup tại máy chủ nhận dữ liệu, ở đây mình sẽ chọn Backup trên Shared folder
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-6
 7. Chọn Folder bạn muốn Backup
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-7
 8. Chọn số lượng phiên bản cần Backup
  Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-8

9. Thiết lập lịch trình Backup và nhấn nút Apply để hoàn thành
Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas-9

 

Bây giờ NAS synology của bạn có thể tiến hành Backup dữ liệu đến NAS synology hoặc máy chủ tương thích khác. Các bản backup sẽ được lưu trong thư mục con có tên “Tenserver_địachỉMac” tương ứng trong các thư mục được quyền ghi của thiết bị nhận dữ liệu.

Lưu ý:

 1. Đối với người sử dụng Linux chỉ có tài khoản “admin”, “Root”, “rsync” mới được cấp quyền thực hiện một lệnh sao lưu.
 2. Nếu NAS Synology nguồn (cần Backup) được đặt ở một  hệ thống mạng khác so với NAS Synology đến (chứa dữ liệu Backup) thì bạn cần phải mở port cho router ở NAS nhận dữ liệu backup với các port sau: 873 (Data-share), 3260 (iSCSI LUN), 6281(Data-volume)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *