Browse By

Hệ thống phân tích hình ảnh Camera IP trực tiếp của NVR Synology

Với giới hạn của con người, bạn sẽ không thể trực tiếp ngồi quan sát hình ảnh trên màn hình một cách liên tục trong thời gian dài được. Nhưng có nhiều trường hợp yêu cầu giám sát an ninh 24/24, bạn không được phép bỏ lỡ những hình ảnh từ camera. Bạn cần một phương pháp đáng tin cậy để theo dõi các sự kiện đang xảy ra mà không cần phải dán mắt vào màn hình liên tục. Live View Analytics cung cấp theo dõi sự kiện theo thời gian thực với 8 kiểu phân tích hình ảnh trực tiếp khác nhau cho bạn lựa chọn để giám sát:

  1. Phát hiện chuyển động (Motion Detection): Hệ thống phát hiện nếu có bất kỳ chuyển động trong một khu vực được xác định trước.
  2. Phát hiện vật thể mất (Missing Object): Bất kỳ vật thể nào không còn trong khu vực được xác định trước đó, hệ thống sẽ kích hoạt báo động.
  3. Phát hiện vật thể lạ đi vào khu vực (Foreign Object): Bất kỳ vật thể đi vào và vẫn còn trong khu vực được xem như là vật thể lạ xuất hiện trong khu vực đã xác định trước và hệ thống sẽ cảnh báo.
  4. Che camera (Camera Occlusion): Khi ống kính của camera bị che, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo.
  5. Mất focus (Focus Lost): Khi focus của camera được điều chỉnh hoặc mất focus, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo.
  6. Đếm lượt ra vào (Tally Counter): Khi một vật thể đi qua một ranh giới được xác định trước, hệ thống sẽ tính đó là 1 lượt ra hoặc vào.
  7. Không được ở lại trong khu vực quá thời gian cho phép (No-Idle Zone): Bất kỳ vật thể xuất hiện quá thời gian trong khu vực xác định hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo ngay.
  8. Hàng rào ảo (Virtual Fence): Một cảnh báo sẽ được gửi đến cho bạn bất cứ khi có vật thể vượt qua hàng rào được xác định trước.

Nếu bạn không trực tiếp theo dõi khi đang bận phải làm việc gì khác thì hệ thống cho phép bạn xem lại các sự kiện được hệ thống lưu lại trong vòng 1 giờ. Vì vậy, bạn có thể kiểm tra lại nếu có bất cứ điều gì mà bạn đã bỏ lỡ trước đó.

Với sự hỗ trợ của hệ thống phân tích hình ảnh thông minh đầu ghi hình NVR Synology sẽ giúp cho người giám sát không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *