Browse By

WebDAV, quản lí dữ liệu từ xa trên NAS Synology

WebDAV cho phép bạn chuyển dữ liệu, file, thư mục một cách dễ dàng từ máy tính đến thiết bị NAS Synology thông qua mạng internet.

WebDAV cho phép bạn chỉnh sửa và quản lý tập trung dữ liệu trên NAS Synology từ xa. Một khi bạn đã thiết lập WebDAV, máy tính bạn sẽ xử lí dữ liệu trên NAS Synology giống như trên hệ thống nội bộ máy tính.

Nếu bạn đang xài WinXP, hoặc Win7, trước hết bạn cần phải cài đặt bản update windows ở đây:

http://www.microsoft.com/download/en/confirmation.aspx?id=15123

Sau đó thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

Kích hoạt dịch vụ WebDAV trên thiết bị Synology.
* Đối với DSM 5.x bạn thực hiện như sau :

Vào Control Panel > File Services > WebDAV.

synology_nas_webdav_mns_giaiphapnas_01

 

* Đối với DSM 6.0 bạn làm như sau

Cài package WebDAV từ Package Center

synology_nas_webdav_mns_giaiphapnas_03

Vào WebDAV server 

synology_nas_webdav_mns_giaiphapnas_02

Bước 2:

Kích hoạt mở port 5005 cho modem.

Bước 4:

Truy cập WebDAV từ xa

* Đới với Windows

Cài đặt ứng dụng NetDrive cho Windows, và khai báo các thông số cần thiết.

Sau khi hoàn thành, trên máy tính sẽ xuất hiện một ổ đĩa ảo, liên kết đến thiết bị Synology từ xa thông qua internet.

Quá dễ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *