Browse By

Dòng sản phẩm Synology xs và plus (+) cho enterprise

Tại sao các công ty, tập đoàn lớn cần lưu trữ dữ liệu?

• Cơ sở dữ liệu khổng lồ
• Lưu trữ một các an toàn và linh hoạt
• Backup và khôi phục dữ liệu khi xãy ra sự cố mất dữ liệu
• Lưu trữ ảo hóa cho máy chủ

Yêu cầu sản phẩm lưu trữ như thế nào?

• Khả năng mở rộng
• Hiệu suất cao
• Độ tin cậy cao
• Phù hợp với cơ sở hạ tầng IT

Các sản phẩm:


Dòng sản phẩm Synology xs và Synology + ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty, tập đoàn cần dung lượng lưu trữ lớn, hiệu suất và độ tin cậy cao…


• Khả năng mở rộng
1. RS3411xs/RS3411RPxs: Hỗ trợ lên đến 34HDD với dung lượng là 102TB

2. DS3611xs: Hỗ trợ lên đến 36HDD với dung lượng là 108TB

• Hiệu suất cao

1. Chip Intel Bromolow Platform
2. Tốc độ đọc/ghi: 800MB +
3. 4 x Lan Giagabit hỗ trợ Link Aggregation
4. 2 x 10G Port (Add-on Card)
5. Kết nối bằng cáp Infiniband lên đến 12GB

• Độ tin cậy cao

1. 4 x Lan Giagabit hỗ trợ Failover
2. 2 x 10G Port hỗ trợ Failover (Add-on Card)
3. 2 bộ nguồn (RS3411PRxs)
4. OS redundancy (Dual flash)

• Phù hợp với cơ sở hạ tầng IT

1. DS3.1: Nâng cao khả năng quản lý lưu trữ
2. Hỗ trợ ADS và ACL
3. Hỗ trợ iSCSI giải pháp lưu trữ ảo hóa máy chủ

•    Khả năng mở rộng

1.    RS2211+/RS2211RP+: Hỗ trợ lên đến 22HDD với dung lượng là 66TB

2.    DS2411xs: Hỗ trợ lên đến 24HDD với dung lượng là 72TB

•    Hiệu suất cao

1.    Chip Intel Atom Platform
2.    Tốc độ đọc/ghi: 200MB +
3.    2 x  Lan Giagabit hỗ trợ Link Aggregation
4.    Kết nối bằng cáp Infiniband lên đến 12GB

•    Độ tin cậy cao

1.    2 x  Lan Giagabit hỗ trợ Failover
2.    2 bộ nguồn (RS2211PR+)
4.    OS redundancy (Dual flash)

•    Phù hợp với cơ sở hạ tầng IT

1.    DS3.1: Nâng cao khả năng quản lý lưu trữ
2.    Hỗ trợ ADS và ACL
3.    Hỗ trợ iSCSI giải pháp lưu trữ ảo hóa máy chủ

Các thiết bị mở rộng chuyên dụng  sử dụng cable infinibrand  cho tốc độ lên đến 12GB

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *