Browse By

Khắc phục sự cố của volume trên NAS synology

Việc máy chủ NAS synology hoạt động liên tục trong một thời gian lâu dài và tình trạng cúp điện đột ngột thường xuyên xảy ra, hoặc đĩa cứng kém chất lượng sẽ là cho volume _ khối lượng lưu trữ trên DiskStation bị lỗi, máy chủ NAS synology sẽ cảnh báo bạn bằng tiếng bíp. Điều này là do một trong các HDD của bạn đang gặp sự cố . Trong tình huống nhất định, người dùng có thể sửa chữa khối lượng của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để khắc phục sự cố trên:

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

1. Tắt tiếng Beep trên NAS Synology DiskStation

2. Kiểm tra tình trạng của các HDD

3. Sửa chữa Volume

4. Đối với chế độ “non-repairable” – không thể sữa chửa, cố gắng back-up dữ liệu và liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ kỹ thuật nếu cần thiết

Lưu ý:

o  Sửa chữa Volume không bao gồm sửa chữa ổ đĩa cứng. Cũng không đảm bảo giải cứu dữ liệu, cũng không sửa chữa hư hỏng đĩa cứng.

o  Chức năng sửa chữa áp dụng cho “RAID 1”, “RAID 5”, “RAID 5 + spare”, “RAID 6” và “RAID 10”, trong đó có sự hư hỏng 1 đĩa cứng.

Nội dung bài viết:

1. Tắt tiếng bíp khỏi DiskStation

2. Kiểm tra đĩa cứng của dễ dàng trên DiskStation Management

3. Sửa chữa Volume

3,1 Volume ở trạng thái “System Partition Failed”

3,2 Volume ở trạng thái “Degrated”.

4. Đối với chế độ không thể sửa chữa

4,1 Crashed-Read-Only

4,2 Crashed

1. Tắt tiếp Beep trên NAS Synology DiskStation

Để tắt tiếng bíp trên DiskStation, bạn có thể vào Main Menu > Storage Manager > Storage . Tại đây bạn sẽ thấy nút Beep off . Bằng cách nhấp vào nó, bạn có thể tắt các âm thanh tiếng bíp.

2. Kiểm tra đĩa cứng dễ dàng trên DiskStation management

2.1. Đĩa cứng sẽ xuất hiện trong 5 trạng thái:

  • Normal (bình thường)
  • Initialized (đã khởi tạo)
  • Not Initialized (chưa khởi tạo)
  • System Partition Failed (hệ thống phân vùng bị lỗi)
  • Crashed .

Khi Volume KHÔNG bình thường, tình trạng của các đĩa cứng phải ở trong một trong những 3 trạng thái:

  • Not Initialized (chưa khởi tạo) ,
  • System Partition Failed (hệ thống phân vùng bị lỗi) ,
  • Crashed.

2. 2. Để biết về tình trạng của ổ cứng

Bbạn có thể vào Main Menu > Storage Manager > HDD Management


2.3. Bạn có thể tham khảo lưới dưới đây về tình trạng đĩa cứng bất thường:

Tình trạng đĩa cứng Mô tả Quy trình
Not Initialized (chưa khởi tạo) không có phân vùng hệ thống hoặc phân vùng dữ liệu trong đó. Bao gồm các đĩa cứng trong một Volume và nó sẽ được khởi tạo lại.
System Partition Failed (hệ thống phân vùng bị lỗi) Các phân vùng hệ thống trên các đĩa cứng bị hư hỏng Sửa chữa hệ thống phân vùng trên HDD Management.
Crashed Các đĩa cứng có thể bị hư hỏng. Thực hiện kiểm tra S.M.A.R.T Test.

Trên giao diện người dùng, đĩa cứng được đặt tên là ” Disk 1″, “Disk 2”, vv.. đĩa cứng được đánh số từ trái sang phải và trên xuống dưới  Synology DiskStations. Để xác định được vị trí của đĩa cứng trên DiskStation của bạn, hãy tham khảo những ví dụ dưới đây:

• Model 2-bays:

• Models 4-bay:

• Models 5-bays:

3. Sửa chữa Volume

Chức năng Repair (Sửa chữa) Synology DiskStations giúp người sử dụng có thể sửa chữa khối lượng lưu trữ của mình trong những tình huống nhất định. Những tình huống bất thường của khối lượng lưu trữ DiskStation được phân loại ở 4 chế độ, được hiển thị trên giao diện người dùng DiskStation:

 1. Normal – System Partition Failed
 2. Degraded
 3. Crashed – Read-Only
 4. Crashed
 • Đối với chế độ 1 và 2, bạn có thể sửa chữa Volume.
 • Đối với chế độ 3, bạn có thể thử để cứu dữ liệu.

Dưới đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước

3,1  Đĩa cứng trong hệ thống phân vùng bị lỗi: Normal – System Partition Failed

Chế độ này xảy ra khi các phân vùng hệ thống trên các đĩa cứng bị hỏng. Hệ thống phân vùng là những nơi mà DiskStation đặt các file cần thiết để chạy hệ thống. Khi các phân vùng bị thất bại, tình trạng khối lượng sẽ được hiển thị chế độ Normal (bình thường) trên giao diện người dùng, có nghĩa là dữ liệu của bạn được an toàn. Tuy nhiên, một trong các đĩa cứng cần được sửa chữa.

Để sửa chữa các ổ đĩa cứng, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Thực hiện theo các hướng dẫn ở trên để tắt tiếng bíp. Sau đó khởi động lại NAS và khối lượng sẽ trở lại bình thường.

2. Nếu khối lượng không trở lại chế độ Normal (bình thường) , đăng nhập vào DiskStation với tài khoản admin.

3. Vào Main Menu > Storage Manager > HDD Management.

Tại đây bạn sẽ thấy tình trạng của ổ cứng được hiển thị như System Partition Failed (hệ thống phân vùng bị lỗi) .

4. Nhắp chuột vào nút Repair (sửa chữa) . Các phân vùng hệ thống sẽ được cố định và khối lượng sẽ được trở lại bình thường.

3.2. Khối lượng ở chế độ Degraded

Chế độ Degraded xảy ra khi 1 trong các đĩa cứng bị lỗi. Để sửa chữa một khối lượng ở chế độ Degraded, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Thực hiện theo các hướng dẫn ở trên để tắt tiếng bíp.

2. Đăng nhập vào DiskStation với tài khoản admin .

3. Vào Main Menu > Storage Manager > Storage . Tại đây bạn sẽ thấy trạng thái của khối lượng được hiển thị là Degraded

4. Về thẻ HDD management , bạn sẽ thấy đĩa nào bị lỗi.

5. Thay thế ổ đĩa cứng bị lỗi. Nếu trên HDD management, tình trạng của đĩa cứng là Not initialized, bạn có thể tiến hành mà không cần thay thế các ổ đĩa cứng. Bạn có thể làm theo các phần dưới đây để thực hiện kiểm tra S.M.A.R.T test cho các ổ đĩa cứng để có được chi tiết hơn về tình trạng của nó

6. Quay lại trang Storage manager. Chọn khối lượng bạn muốn sửa chữa. Khối lượng sẽ hiển thị là Degraded. Nhấp vào manageVolume Manager Wizard hiển thị.

7. Chọn Repair . Click Next để tiếp tục.

8. Tất cả dữ liệu trên đĩa sẽ bị xóa trong quá trình này. Click vào Yes để tiếp tục.

9. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Click Apply để xác nhận và kết thúc quá trình. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấn Back .

10. Sau khi quá trình sửa chữa được thực hiện, tình trạng khối lượng nên được trở lại bình thường.

Lưu ý: Nếu trong trường hợp khối lượng bị Degreded gây ra bởi cùng một đĩa cứng nhiều lần, nó có nghĩa là các đĩa có thể có thành phần bị lỗi hoặc các vấn đề khác. Bạn có thể thực hiện kiểm tra S.M.A.R.T test cho các ổ đĩa cứng để có được chi tiết hơn về trạng thái của nó.

4. Đối với chế độ không thể sửa chữa

Khi khối lượng ở chế độ Crashed-Read-Only hoặc Crashed , người dùng không thể sửa chữa khối lượng của mình. Bạn có thể làm các việc sau:

4.1. Khi tình trạng khối lượng được hiển thị là “Crashed-Read-Only

Một khối lượng ở chế độ Crashed-Read-Only. Điều này có thể là do mất điện trong quá trình ghi dữ liệu. Có thể có thiệt hại dữ liệu trên các đĩa cứng khi bị hư. Xin vui lòng sao lưu tất cả dữ liệu bạn và có thể tạo ra một khối lượng mới để đặt những dữ liệu này.

Để cứu các dữ liệu trên một khối lượng chế độ Crashed-Read-Only , hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Thực hiện theo các hướng dẫn ở trên để tắt tiếng bíp.

2. Sao lưu tất cả dữ liệu trong khối lượng.

3. Tạo ra một khối lượng mới và lưu trữ các tập tin sao lưu trên đó.

4. Bạn có thể gỡ bỏ khối lượng bị lỗi sau khi đã được lưu trữ các tập tin sao lưu trên khối lượng mới.

4.2. Khi tình trạng khối lượng được hiển thị là “Crashed

Một khối lượng ở chế độ Crashed vì nhiều lý do. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trước khi liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật, hãy chú ý đến các nội dung sau:

• Xin vui lòng không thay đổi thứ tự của các ổ đĩa.

• Nếu khối lượng là RAID 0 hoặc JBOD, xin vui lòng thực hiện S.M.A.R.T test cho các đĩa cứng bị lỗi.

Để làm như vậy, xin vui lòng:

1. Đăng nhập vào DiskStation bởi tài khoản admin

2. Vào Main Menu > Manager Storage > HDD managent.

3. Chọn các ổ đĩa cứng bị lỗi. Tiến hành chạy S.M.A.R.T test trên các ổ đĩa bằng cách nhấp vào nút S.M.A.R.T test.

Chọn chế độ kiểm tra mà bạn muốn thực hiện.

4. Kết quả của kiểm tra sẽ hiển thị trạng thái của đĩa cứng. Nếu đĩa là abnormal, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp đĩa cứng của bạn để được giúp đỡ thêm. Nếu nó hiển thị normal trong các kết quả kiểm tra, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật.

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *