Browse By

Active Backup – Giải pháp backup dữ liệu hiệu quả, toàn diện cho doanh nghiệp

Dựa trên nền tảng thiết bị NAS Synology – thiết bị lưu trữ dữ liệu gắn mạng. Gói ứng dụng Active Backup khi cài vào Synology sẽ cung cấp giải pháp sao lưu dữ liệu cho tất cả các Server, máy tính cá nhân và cả máy ảo. Ưu điểm của giải pháp này là người dùng không cần phải sử dụng các phần mềm khác nhau cài trên các thiết bị khác nhau để cấu hình việc backup dữ liệu. Chỉ với 1 giao diện duy nhất, là có thể lấy data từ các thiết bị cần thiết để sao lưu lại.

mns-nas-synology-backup-data-server-pc-laptop-wmwave
Làm nhiều việc hơn với ít công sức hơn

Backup nhanh chóng: Hỗ trợ công nghệ Changed Block Tracking để chỉ backup những phần dữ liệu cập nhật chứ không cần backup toàn bộ dữ liệu.
Quản lý tập trung: Theo dõi các tác vụ backup từ các thiết bị khác nhau 1 cách dễ dàng với 1 cổng thông tin duy nhất.
Tiết kiệm dung lượng: Tích hợp công nghệ tránh lưu trữ trùng lắp làm giảm dung lượng lưu trữ.
Bảo vệ toàn diện dữ liệu: Dữ liệu trên các Server, PC, Laptop hay Virtual Machines đều được backup theo từng phiên bản, thời điểm, để restore lại khi cần.
Synology Virtual Machine Manager có sẵn trên Synology cho phép tạo ra những máy ảo để tạo một môi trường làm việc mới để testing, …làm giảm tải cho các Server đang phục vụ. Tối ưu việc kiểm tra các bản backup bằng cách sử dụng Synology VMM thay vì các máy chủ/ thiết bị đang hoạt động.

restore_1_mns-nas-synology-backup-data-server-pc-laptop-wmwave

Những câu hỏi thường gặp
1. Active Backup hỗ trợ backup dữ liệu cho những thiết bị nào?

  • PC/Lacptop: Windows 7 hoặc mới hơn.
  • Physical Servers:  Windows 7 hoặc mới hơn. Windows server 2008 R2 hoặc mới hơn.
  • File servers: SMB (Windows), rsync 3.0 hoặc Linux.
  • Virtual machines: VMware vSphere; VMware vSphere 5.5 hoặc mới hơn. Trong tương lai sẽ hỗ trợ VMware vSphere 4.1, 5.0, 5.1

2. Nên chọn model NAS Synology nào?
NAS Synology x64 và Btrfs, chạy DSM 6.1.6 trở lên. Nên chọn NAS có ít nhất 4G RAM để sao lưu tối đa 10 thiết bị đồng thời.

3. Sự khác biệt giữa”file-based backup” và “image-based backup” là gì?
Active Backup for Business hỗ trợ hai phương pháp sao lưu dữ liệu Server: “file-based backup” và “image-based backup”. Nếu bạn muốn sao lưu một thư mục nhất định của Server, có nghĩa là “file-based backup”, bạn nên tạo task backup trong “File Server“. Mặt khác, nếu bạn muốn bảo vệ toàn bộ Server hoặc toàn bộ ổ đĩa trên server, để một ngày bạn có thể khôi phục dịch vụ thông qua “Instant VM” hoặc chạy trên Synology Virtual Machine Manager, thì bạn nên tạo task backup ở trong “Physical Server“.

restore_2_mns-nas-synology-backup-data-server-pc-laptop-wmwave

Và hiện tại, Synology chỉ hỗ trợ “file-based backup” thông qua giao thức rsync, SMB.

4. Các phương án khôi phục dữ liệu thì sao?

Hiện tại Active Backup for Business hỗ trợ 4 cách khôi phục tuỳ thuộc vào thiết bị mà bạn backup.

  1. Khôi phục chi tiết: Bất kể thiết bị đó là gì (PC/Laptop, máy chủ vật lý, File Server hoặc máy ảo), khôi phục các file riêng lẻ được hỗ trợ thông qua Active Backup Business Portal.
  2. Khôi phục máy ảo VM ngay lập tức: Đối với các máy ảo (Virtual machines), có thể thực hiện khôi phục VM ngay lập tức bằng cách mount image vào hypervisor thông qua NFS.
  3. Khôi phục toàn bộ VM: hỗ trợ “backed up images” nên dễ dàng khôi phục lại máy ảo hóa ban đầu (original hypervisor) hoặc máy ảo mới.
  4. Synology Virtual Machine Manager (VMM): images của máy ảo và máy chủ vật lý có thể được chạy trên Synology Virtual Machine Manager. Tính năng này áp dụng cho nhiều kịch bản ví dụ: phục vụ như một giải pháp thay thế cho khắc phục thảm họa, tạo môi trường để thử nghiệm nâng cấp hoặc khôi phục dữ liệu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *