Browse By

Sao lưu (Backup) dữ liệu nội bộ NAS Synology

Bạn có thể sao lưu dữ liệu (Backup) dữ liệu trên NAS synology bằng tay hoặc theo một lịch trình cụ thể. Với tính năng này thì cấu hình hệ thống, nội dung các thư mục chia sẻ và gói dữ liệu có thể sao lưu vào nội bộ NAS Synology đó hoặc sao lưu trên dữ liệu đám mây.

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-

 

Các bước tạo một lệnh sao lưu

B1. Chọn Backup & Replication trong Menu chính.

Backup-tu-mot-NAS-synology-nay-sang-1-NAS-synology-khac-MNS-giaiphapnas

 

B2. Chọn Backup -> Create -> Data Backup Task.

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-1

B3. Chọn Local Backup Destination.

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-2

B4. Chọn thư mục muốn Backup.

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-3

B5. Chọn thư mục để chứa dữ liệu được Backup

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-4

B6. Chọn ứng dụng để sao lưu. Bước này chúng ta có thể bỏ qua.

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-5

B7.Chọn số lượng phiên bản sao lưu mà bạn muốn.

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-6

Đến đây bạn đã hoàn thành việc sao lưu một thư mục trong nội bộ NAS Synology của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo một lịch trình Backup cụ thể cho NAS synology của bạn mà không cần ngày nào cũng phải tự tay Backup, thật tiện lợi phải không nào. Bạn cần phải chọn Enable Backup Schedule -> chọn lịch trình backup mà bạn muốn -> chọn thời gian backup -> Apply.

sao-luu-du-lieu-noi-bo-NAS-synology-MNS-giaiphapnas-7

Lưu ý: việc chọn thời gian bắt đầu và kết thúc Backup cần tùy thuộc vào dung lượng dữ liệu mà bạn cần Backup và tốc độ đường truyền trong mạng nội bộ của bạn. Ví dụ, dữ liệu cần Backup của bạn có dung lượng 120G, tốc độ đường truyền trong hệ thống mạng cùa bạn là 100Mbps thì theo lý thuyết bạn cần khoảng 3 giờ đồng hồ để hoàn thành việc Backup. Tuy nhiên, trên thực tế tốc độ đường truyền chỉ đạt khoảng một nửa tốc độ đường truyền thực tế nghĩa là chỉ đạt khoảng 50-60Mbps vì vậy chúng ta cần gần 6 giờ đồng hồ để có thể Backup 120G dữ liệu đó

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *