Browse By

Backup dữ liệu từ máy Mac đến NAS Synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách backup dữ liệu từ máy chạy MacOS (Vd: Macbook, iMac, Mac Mini, …) đến NAS Synology, sử dụng ứng dụng Time Machine.

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_00

 

Kể từ phiên bản Mac OS X 10.5 trở về sau, Time Machine mặc định có sẵn khi cài hệ điều hành.

Bước 1: Trên NAS, tạo user để cấp quyền sử dụng Time Machine (và setup quota nếu cần).

1.1.Control Panel -> User, click Create

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_01.1

1.2. Nhập username/password.

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_01.2

1.3.Set quota cho user, ví dụ 200Gb trên volume1

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_01.3

 

Bước 2: Tạo shared folder (thư mục chia sẻ) để backup dữ liệu từ máy Mac vào đó.

2.1. Control Panel -> Shared Folder, chọn Create

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_02.1

2.2. Đặt tên cho shared folder này và chọn volume.

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_02.2

2.3. Tại tab Permissions, cần lưu ý là cấp quyền đọc/ghi (Read/Write) cho user đã tạo phía trên.

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_02.3

 

Bước 3: Cấu hình cho phép Time Machine backup vào shared folder đã tạo phía trên

3.1. Control Panel -> File Services

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_03.1

3.2. Tick vào “Enable Mac file service” và chọn shared folder đã tạo ở bước 2.

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_03.2

 

Bước 4: chạy ứng dụng Time Machine trên máy Mac

4.1. Apple Menu -> System Preferences, chọn Time Machine. Switch trạng thái sang ON. (nếu đang OFF)

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_04.1

4.2. Chọn shared folder đã tạo trên NAS.

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_04.2

4.3. Nhập username/password

Backup-du-lieu-tu-may-MAC-Macbook-MacOS-iMAC-den-NAS-Synology-mns-giaiphapnas_04.3

4.4. Time Machine bắt đầu quá trình backup dữ liệu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *