Browse By

RX1214/RX1214RP – sản phẩm mở rộng cho NAS Synology dòng RS.

RX1414/RX1214RP là model 2014, thiết kế với 12 khay gắn HDD, độ dày 2U. RX1214/RX1214RP chỉ hoạt động khi kết nối với thiết bị chính dòng RS, là sản phẩm hoàn hảo để mở rộng dung lượng  hoặc dùng làm thiết bị backup dữ liệu chạy song song với thiết bị chính.

  • Kết nối với thiết bị chính bằng cáp Infiniband.
  • Được quản lý trên DSM của thiết bị chính.
  • Tiết kiệm điện với chế độ DEEP SLEEP.
  • Hỗ trợ 2 nguồn song song (Sản phẩm RX1214RP)

nas_synology_expansion_unit_thiet_bi_luu_tru_man_mo_rong_RX1214_RX1214rp

RX1214/RX1214RP tương thích với các sản phẩm: RS2414+, RS2414RP+, RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *