Browse By

Cách tạo và quản lý khối lượng RAID trên DiskStation

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo và quản lý khối lượng RAID trên DiskStation.

Nội dung
1. RAID là gì?
2. RAID Hybrid Synology (SHR) là gì?
3. Tạo một Volume trên DiskStation Synology
o 3,1 SHR Mode
o 3,2 Custom Mode
4. Mở rộng một volume RAID hiện tại
o 4,1 Mở rộng các Volume RAID của đĩa cứng thay thế hiện tại
o 4,2 Mở rộng bằng cách thêm một lượng đĩa cứng bổ sung
5. Thay đổi Loại volume
6. Sửa chữa một volume
7. Hủy bỏ một volume
8. Phụ lục:  DiskStation Synology hỗ trợ Raid nào?

1. RAID là gì?

RAID (Redundant Array của Independent Disks), là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức năng gia tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu hoặc nhằm tăng thêm sự an toàn của dữ liệu chứa trên hệ thống đĩa hoặc kết hợp cả hai yếu tố trên.

2. RAID Hybrid Synology (SHR) là gì?


Synology DiskStation hỗ trợ nhiều loại raid khác nhau . Bạn có thể dễ dàng tạo ra một volume RAID trên DiskStation của bạn bằng DiskStation Manager.
Nhưng nếu bạn không chắc chắn sẽ sử dụng loại raid nào, hoặc đơn giản chỉ muốn có DSM sắp xếp mọi thứ cho bạn, Synology Hybrid RAID (SHR) sẽ là giải pháp. Nó không chỉ đơn giản hoá quá trình tạo volume mà cũng cung cấp một sự linh hoạt mà công nghệ truyền thống RAID có thể không đáp ứng được. Ví dụ:
Nếu bạn muốn tạo ra một volume sử dụng 3 đĩa cứng có kích thước 160GB, 300GB, và 500GB tương ứng, công nghệ RAID truyền thống cung cấp một RAID 5 với volume 320 GB không gian lưu trữ:

Tuy nhiên, theo cùng một kịch bản, SHR sẽ xác định rằng một volume RAID 1 có thể được tạo ra và cung cấp cho bạn thêm một dung lượng lưu trữ 140GB.

Khi bạn thêm một ổ cứng vào volume hiện có, SHR sẽ điều chỉnh kích thước volume đến trạng thái tối ưu. Như vậy, RAID 1 được tạo ra trong các hình ảnh trước đó sẽ được chuyển thành RAID 5 để cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn. SHR cung cấp một không gian 960GB như hình dưới đây, trong khi các công nghệ RAID truyền thống chỉ cung cấp một nửa kích thước.

SHR cung cấp một đĩa bảo vệ dữ liệu và tính mở rộng linh hoạt cho một không gian âm lượng tối ưu khi bổ sung một đĩa cứng lớn hơn.

3. Tạo một Volume trên DiskStation Synology

Trên Synology DiskStation, bạn có thể tạo ra volume trong 2 chế độ khác nhau: Synology Hybrid RAID (SHR) Mode > hoặc Custom Mode . Thực hiện các bước sau:

1. Để tạo ra một volume RAID, hãy vào Main Menu > Storage Manager > Storage.
2. Nhắp chuột vào Create và thực hiện theo hướng dẫn Volume Creation Wizard để tạo ra volume lưu trữ (Volume).

3. Chọn chế độ mà bạn muốn tạo. Click Next để tiếp tục.

3,1 Chế độ SHR
Bằng cách chọn SHR Mode , Synology DiskStation sẽ giúp bạn tạo ra một volume lưu trữ tối ưu hóa dựa trên số lượng đĩa cài đặt.Khi hai hoặc nhiều đĩa cứng được cài đặt, dữ liệu sẽ được bảo vệ khi 1 đĩa bị lỗi. Thực hiện theo các bước dưới đây để tiếp tục:
1. Sau khi chọn để tạo ra một volume trong chế độ SHR, chọn các ổ cứng mà bạn muốn tạo ra một volume bằng cách đánh giấu vào hộp kiểm tra. Hệ thống sẽ tạo ra một volume công suất tối ưu hóa dựa trên các đĩa cứng mà bạn đã chọn.

2. Hãy chắc chắn rằng không có dữ liệu quan trọng trên các đĩa cứng đã chọn. Tất cả dữ liệu trên đó sẽ bị xóa trong quá trình này.Click vào Yes và sau đó nhấn Next để tiếp tục.

3. Chọn Yes nếu bạn muốn thực hiện kiểm tra đĩa. Bằng cách kiểm tra ổ đĩa, các thành phần xấu sẽ được chỉ ra nếu tìm thấy. Click Next để tiếp tục.

4. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây.

Tiến hành bằng cách nhấn vào Apply và DiskStation của bạn sẽ bắt đầu tạo ra volume.

3,2 Custom Mode

Bằng cách chọn Custom Mode , bạn có thể chạy RAID hay không chạy RAID. Thực hiện theo các bước dưới đây:
1. Sau khi chọn Custom Mode, bước tiếp theo chọn Volume để tạo ra một volume. Click Next để tiếp tục.

2. Chọn các ổ cứng mà bạn muốn tạo ra một volume bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm tra. Click Next để tiếp tục.

3. Hãy chắc chắn rằng không có dữ liệu quan trọng trên đĩa cứng đã chọn. Tất cả dữ liệu trên đó sẽ bị xóa trong quá trình này.Click vào Yes và sau đó nhấn Next để tiếp tục.

4. Chọn loại RAID mà bạn muốn sử dụng. Click Next để tiếp tục.

5. Chọn Yes nếu bạn muốn thực hiện kiểm tra đĩa. Bằng cách kiểm tra ổ đĩa, các thành phần xấu sẽ được tự động chỉ ra nếu tìm thấy.  Click Next để tiếp tục.
6. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấn Back . Tiến hành bằng cách nhấn vào Apply và DiskStation của bạn sẽ bắt đầu tạo volume.

4. Mở rộng một volume RAID hiện tại

Hệ thống nhiều ỗ đĩa Synology DiskStations hỗ trợ dự phòng RAID có khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ trong các cách sau:
• Theo chiều dọc : Trường hợp các ổ cứng nhỏ được thay thế bởi các ổ cứng lớn hơn. Ví dụ như 2 HDD x 500 GB chạy RAID 1 được thay thế bằng 2 HDD x 2TB,
• Theo chiều ngang : Trường hợp bổ sung thêm HDD vào một lượng RAID hiện có, ví dụ như 2HDD x 500 GB chạy RAID 1 được chuyển đổi thành 4 HDD x 500 GB chạy RAID 5.
• Sử dụng đơn vị mở rộng (DX510 hay RX410) : Áp dụng cho DiskStations với các đơn vị mở rộng, dung lượng được mở rộng với lượng HDD nằm trên đơn vị mở rộng.

Lưu ý:

Trước khi thực hiện mở rộng, bạn nên sao lưu dữ liệu một cách an toàn. Mặc dù DiskStation được thiết kế không để ảnh hưởng đến dữ liệu khi mở rộng volume, nhưng chúng tôi đề nghị bạn sao lưu dữ liệu của bạn trước khi thực hiện mở rộng volume để tránh rủi ro. Nó cũng được khuyến khích để vô hiệu hóa IPKG tạm thời.

Dữ liệu vẫn có thể truy cập trong quá trình mở rộng volume?
Với Synology DiskStation Manager, các dữ liệu trên hệ thống vẫn sẽ được sử dụng trong quá trình thao tác với volume. Hệ thống có thể tạm thời ngắt kết nối để có được quá trình bắt đầu, nhưng Synology DiskStation vẫn cho phép người dùng truy cập dữ liệu của họ trong khi mở rộng volume, thay đổi volume trong một vài phút.

Lưu ý : Đối với những model ko hỗ trợ hot-swapple, sẽ không truy cập được dữ liệu trong quá trình thay thế HDD.

4,1 Mở rộng Volume RAID bằng cách thay thế đĩa cứng hiện tại

Phần này sẽ hướng dẫn bạn mở rộng volume RAID bằng cách thay thế một ổ đĩa cứng với một một ổ đĩa cứng lớn hơn mà không làm mất dữ liệu của bạn.
Trước khi bạn bắt đầu, hãy kiểm tra những điều sau đây:
• Các trạng thái của khối RAID của bạn là bình thường .
• Kích thước của ổ đĩa cứng mới là lớn hơn kích thước của đĩa thay thế.
• Nếu DiskStation bạn không hỗ trợ hot-swap, hãy tắt nó đi trước khi thêm ổ đĩa cứng mới. Đối với mô hình hỗ trợ hot-swap, bạn có thể thực hiện các thủ tục mở rộng volume trực tiếp

Đối với model hỗ trợ 1 HDD (DS110j):

1. Tắt DiskStation.
2. Thay thế ổ đĩa cứng mới có kích thước lớn hơn.
3. Bật DiskStation trở lại.
4. Cài đặt lại DSM.
5. Kết nối ổ đĩa cứng thay thế đến cổng USB hoặc eSATA của DiskStation của bạn.
6. Vào Main Menu > File Browser . Bạn sẽ thấy một thư mục “usbshare”hoặc “satashare” . Đây là thư mục chứa dữ liệu của đĩa cứng cũ. Sao chép dữ liệu đến thư mục trên ổ cứng mới.

7. Sau khi sao chép dữ liệu, bạn có thể loại bỏ các ổ đĩa cứng cũ.

Đối volume chạy BASIC, RAID 0 hoặc RAID 10:

1. Sao lưu tất cả dữ liệu được lưu trữ trên DiskStation. Nếu sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài, vào Main Menu > File Browser, bạn sẽ thấy một thư mục “usbshare” hoặc “satashare”, tùy thuộc vào cách kết nối giữa mục tiêu lưu trữ của bạn và DiskStation. Bạn có thể sao lưu tất cả dữ liệu vào thư mục.
2. Tắt DiskStation.
3. Thay thế “tất cả” các ổ đĩa cứng trên các DiskStation bởi các ổ cứng mới có kích thước lớn hơn.
4. Bật DiskStation.
5. Cài đặt lại DSM và tạo ra một volume mới.
6. Sao chép dữ liệu dự phòng vào volume mới.
7. Việc nâng cấp đã thành công sau khi sao chép xong.

Đối với volume chạy RAID1, RAID5 và RAID6:

Những loại có khả năng chịu đựng volume thất bại, có nghĩa là bạn có thể mở rộng dung lượng lưu trữ bằng cách thay thế ổ đĩa cũ với một ổ đĩa mới. Khi mở rộng công suất của khối RAID, bạn phải thay thế từng ổ đĩa cứng một. Sau khi thay thế nhau, bạn phải khởi tạo một đĩa cứng mới bằng cách đi qua các thủ tục “Repair” (bước 1 đến 5). Sau đó, bạn có thể tiếp tục với các ổ cứng tiếp theo. Khi tất cả các ổ đĩa cứng mới được thay thế và sửa chữa, các DiskStation sẽ tự động mở rộng volume.
Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

1. Thay thế đĩa với đĩa có kích thước lớn hơn.
2. Đăng nhập vào DiskStation với tài khoản admin .
3. Vào Menu > Storage Manager > Storage. Chọn volume mà bạn muốn mở rộng volume. Volume sẽ có tình trạng là “Degraded” trên giao diện người dùng.

4. Nhấp vào Manage. Volume Manager Wizard hiển thị.
5. Chọn Repair và làm theo hướng dẫn để tiếp tục.

6. Sau khi quá trình sửa chữa được thực hiện, tình trạng volume trở lại trạng thái “Normal”. Lặp lại quá trình (bước 1 đến 5) cho đến khi bạn thực hiện xong với tất cả các ổ đĩa mới.
7. Khi tất cả các ổ đĩa cứng mới được thay thế và sửa chữa, DiskStation sẽ tự động mở rộng volume.

Lưu ý :

o Trước khi thay thế các đĩa dự phòng “RAID 5 + spare”, bạn phải thay đổi kiểu RAID đầu tiên. Để thực hiện, click vào Manage > Change RAID type , và sau đó theo các hướng dẫn để thay đổi kiểu RAID.
o Khi hệ thống đang loại bỏ một volume, tất cả các dịch vụ sẽ được tạm ngừng lại. Khi volume được gỡ bỏ thành công, các dịch vụ sẽ được bắt đầu lại.

4,2 Mở rộng volume của đĩa cứng bổ sung

Lợi ích của việc mở rộng bằng cách thêm một volume đĩa cứng bổ sung là nó cho phép quản trị viên của DiskStation bắt đầu với một đĩa, và cho phép phát triển khả năng lưu trữ khi cần thiết. Chức năng này được áp dụng cho các loại volume sau đây:

• SHR RAID
• JBOD
• RAID 5
• RAID 5 + spare
• RAID 6

Nếu volume của bạn được tạo ra ở chế độ SHR Mode:

Trước khi bạn bắt đầu, hãy kiểm tra các nội dung sau:

o Trạng thái volume RAID của bạn Normal .
o Nếu DiskStation bạn không hỗ trợ hot-swap, hãy tắt nó trước khi thêm ổ đĩa cứng mới.
o Kích thước của ổ đĩa cứng mới phải bằng hoặc lớn hơn so với kích thước lớn thứ hai của ổ đĩa trong volume hiện có.

Ví dụ: Nếu volume là bao gồm 3 đĩa cứng, với dung lượng lần lượt là 2TB, 1,5 TB và 1TB thì dung lượng của ổ đĩa cứng mới phải được 1,5 TB hoặc cao hơn.

Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

1. Thay thế một đĩa mới có dung lượng lớn hơn.
2. Đăng nhập vào DiskStation bởi tài khoản admin .
3. Vào Menu > Storage Manager > Storage .
4. Chọn Volume bạn muốn quản lý. Nhấp vào Manage .

5. Chọn “Expand the volume by adding hard disks”. Click Next .

6. Chọn ổ đĩa cứng bằng việc đánh dấu hộp kiểm tra. Click Next để tiếp tục.
7. Hãy chắc chắn rằng không có dữ liệu quan trọng trên các đĩa cứng đã chọn. Tất cả dữ liệu trên đó sẽ bị xóa trong quá trình này.Click vào Yes để tiếp tục.

8. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Click Apply để xác nhận và kết thúc quá trình. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấn Back .

Nếu volume của bạn được tạo ra ở chế độ Custom Mode

Trước khi bạn bắt đầu, hãy kiểm tra những điều sau đây:

o Các trạng thái của volume RAID của bạn là Normal .
o Nếu DiskStation bạn không hỗ trợ hot-swap, hãy tắt nó đi trước khi thêm ổ đĩa cứng mới.
o Đối với “RAID 5”, “RAID 5 + spare”, và “RAID 6”, dung lượng ổ cứng phải lớn hơn dung lượng nhỏ nhất của các HDD có sẵn trong volume.

Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

1. Đưa đĩa cứng mới vào DiskStation.
2. Đăng nhập vào DiskStation bởi tài khoản admin .
3. Main Menu > Storage Manager > Storage .
4. Chọn volume bạn muốn quản lý. Nhấp vào Manage .
5. Click Next .
6. Chọn Expand the volume by adding hard disks. Click Next để tiếp tục.
7. Chọn ổ đĩa cứng bằng việc đánh dấu hộp kiểm tra. Click Next để tiếp tục.
8. Hãy chắc chắn rằng không có dữ liệu quan trọng trên các đĩa cứng đã chọn. Tất cả dữ liệu trên các đĩa được chọn sẽ bị xóa trong quá trình này. Click vào Yes để tiếp tục.
9. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Click Apply để xác nhận và kết thúc quá trình. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấn Back .

5. Thay đổi Loại Volume

Bạn có thể thay đổi kiểu volume theo tổng số của ổ cứng mà bạn có. Xin vui lòng xem Phụ lục cho các thông tin chi tiết về từng loại hình volume.
Bạn có thể thay đổi các kiểu như sau:

• Basic thành RAID 1, RAID 5, hay RAID 5 + spare
• RAID 1 thành RAID 5 hoặc RAID 5 + spare
• RAID 5 thành RAID 5 + spare hoặc RAID 6

Trước khi bạn bắt đầu, hãy kiểm tra những điều sau đây:

• Các trạng thái khối RAID của bạn là Normal.
• Dung lượng của ổ đĩa cứng mới thay thế được lớn hơn dung lượng nhỏ nhất của HDD có trong volume.
Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

1. Đăng nhập vào DiskStation bởi tài khoản admin .
2. Vào Menu > Storage Manager > Storage .
3. Chọn Volume bạn muốn quản lý. Nhấp vào Manage và Volume Manager Wizard hiển thị.
4. Chọn Change RAID type . Click Next để tiếp tục.
5. Chọn kiểu RAID mà bạn muốn chuyển sang. Click Next để tiếp tục.
6. Nếu thay đổi yêu cầu bổ sung thêm đĩa cứng với volume hiện có, chọn ổ đĩa cứng bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm tra. Click Next để tiếp tục.
7. Hãy chắc chắn rằng không có dữ liệu quan trọng trên các đĩa cứng đã chọn. Tất cả dữ liệu trên các đĩa được chọn sẽ bị xóa trong quá trình này. Click vào Yes để tiếp tục.
8. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Click Apply để xác nhận và kết thúc quá trình. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấn Back .

6. Sửa chữa Volume

Chức năng repair có sẵn cho “RAID 1”, “RAID 5”, “RAID 5 + spare”, “RAID 6” và “RAID 10”. Khi tình trạng volume được đánh dấu là Degraded , bạn có thể sửa chữa volume bằng cách thay thế các ổ đĩa cứng bị lỗi để bảo vệ cho dữ liệu.
Để sửa chữa volume, theo các bước dưới đây:

1. Gỡ bỏ HDD bị lỗi được hiển thệ trên trang Storage và thay thế bằng một HDD mới.
2. Đăng nhập vào DiskStation bởi tài khoản admin .
3. Vào Menu > Storage Manager > Storage .
4. Chọn volume bạn muốn sửa chữa. Nó sẽ được đánh dấu là Degraded trên giao diện người dùng. Nhấp vào Manage và Volume Manager Wizard hiển thị.
5. Chọn Repair . Click Next để tiếp tục.
6. Hãy chắc chắn rằng không có dữ liệu quan trọng trên các đĩa cứng đã chọn. Tất cả dữ liệu trên các đĩa được chọn sẽ bị xóa trong quá trình này. Click vào Yes để tiếp tục.
7. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Click Apply để xác nhận và kết thúc quá trình. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấn Back .

Cảnh báo: Nếu tình trạng volume được đánh dấu là Crashed , xin vui lòng làm không sữa chữa hoặc thay đổi bất cứ điều gì trên DiskStation và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

7. Hủy bỏ một volume

Tất cả các dữ liệu sẽ được xóa khi bạn gỡ bỏ nó. Để loại bỏ một volume, làm theo các bước dưới đây:
1. Đăng nhập vào DiskStation bởi tài khoản admin .
2. Vào Menu > Storage Manager > Storage .
3. Chọn volume bạn muốn loại bỏ. Click Remove.

4. Click OK để loại bỏ.

5. Hãy chắc chắn rằng không có dữ liệu quan trọng trên các đĩa cứng đã chọn. Tất cả dữ liệu trên các đĩa được chọn sẽ bị xóa trong quá trình này. Click vào Yes để tiếp tục.
6. Khi bạn đã hoàn thành quá trình trên, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Click Apply để xác nhận và kết thúc quá trình. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấn Back .

8. Phụ lục:  DiskStation Synology hỗ trợ Raid nào?

Volume Type Tolerable Disk Failures HDD # Description Volume Capacity
Basic 0 1
Một khối lượng cơ bản được tạo ra với một ổ cứng như là một đơn vị độc lập. Khi tạo ra một khối lượng cơ bản, bạn chỉ có có thể chọn một ổ cứng tại một thời điểm.
1 x (HDD size)
JBOD2 0 ≧2
JBOD là chế độ tổng hợp các ổ cứng
Sum of all HDD sizes
RAID 0 0 ≧2
Combining multiple disks to build a volume, RAID 0 offers Striping, a process of dividing data into blocks and spreading the data blocks across several hard drives, but without safety measures.
N3 x (Smallest HDD size)
Standard 1 ≧1
Khối lượng tiêu chuẩn (còn gọi là Synology Hybrid RAID) có thể tối ưu hóa dung lượng ổ đĩa cứng khi kết hợp với các kích cỡ khác nhau.Nếu khối lượng bao gồm hai hoặc nhiều ổ đĩa cứng, dữ liệu được bảo vệ toàn vẹn khi một trong các ổ đĩa cứng bị lỗi.
Optimized by the system
RAID 1 1 2 – 4
The system will write identical data to each hard drive at the same time, so data integrity is protected when at least one disk is normal.
Smallest HDD size
RAID 5 1 ≧3
This configuration includes a backup option. It uses parity mode to store redundant data on space equal to the size of one disk for later data recovery.
(N – 1) x (Smallest HDD size)
RAID 5
+Spare
1 ≧4
A RAID 5+Spare volume requires at least four drives, and one will act as a hot spare drive to rebuild the failed drive of the volume automatically.
(N – 2) x (Smallest HDD size)
RAID 6 2 ≧4
This volume type eliminates the risk of volume failure and provides extra data protection. It uses parity mode to store redundant data on space equal to the size of two disks for later data recovery.
(N – 2) x (Smallest HDD size)
RAID10 Half of the total HDD # ≧4
(even number)
RAID 10 has the performance of RAID 0 and data protection level of RAID 1. RAID 10 combines two hard drives into a group, in which data integrity is protected when one of the two hard drives fails.
(N / 2) x (Smallest HDD size)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *