Browse By

Làm thế nào để truy cập Synology DiskStation qua Internet

Synology DiskStation được thiết kế để dễ dàng truy cập thông qua Internet. Tính năng EZ-Internet hướng dẫn bạn tất cả các bước để thiết lập truy cập Internet từ xa đến DiskStation của bạn.
Nếu router của bạn không được liệt kê trong danh sách hỗ trợ, Synology DiskStation cũng cho phép bạn cấu hình mà không cần EZ-Internet Wizard.

Nội dung

1.    Kiến thức cơ bản về môi trường mạng
o    1,1 kết nối trực tiếp
o    1,2 kết nối PPPoE
o    1,3 Thông qua một Router
o    1,4 Thiết lập khác để DiskStation của bạn truy cập qua Internet?
2.    Thiết lập EZ-Internet Wizard
o    2,1 EZ-Internet Startup Wizard
o    2,2 Chọn môi trường loại mạng của bạn
o    2,3 Firewall Setup
o    2,4 DDNS Setup
o    2,5 Xác nhận Settings
3.    Thiết lập mà không cần sử dụng EZ-Internet Wizard
o    3,1 Đối với kết nối trực tiếp
o    3,2 Đối với các kết nối PPPoE
o    3,3 Đối với kết nối router
4.    Phụ lục: Danh sách các cảng mà các sản phẩm Synology sử dụng

1. Kiến thức cơ bản về môi trường mạng

Để DiskStation của bạn truy cập qua Internet, môi trường mạng của bạn sẽ là một trong các trường hợp sau:
•    Kết nối trực tiếp
•    Kết nối PPPoE
•    Thông qua một Router

1,1 kết nối trực tiếp

Nếu DiskStation của bạn được kết nối trực tiếp với Internet, nó có nghĩa là nó sử dụng một địa chỉ IP công cộng. Bạn có thể trực tiếp truy cập vào DiskStation Synology sử dụng IP công cộng. Xin vui lòng đến http://www.whatismyip.com/ để tìm ra địa chỉ IP công cộng của bạn.

1,2 Kết nối PPPoE

Nếu kết nối DiskStation của bạn thông qua PPPoE, có nghĩa là nó được kết nối với một modem ADSL qua mạng Ethernet. Modem ADSL sẽ cấp một IP cho DiskStation của bạn một khi nó được kết nối (như được hiển thị ở trên bằng màu đỏ).

1,3 Thông qua một Router

Nếu Synology của bạn DiskStation được kết nối với Internet qua một router, nó được sử dụng một địa chỉ IP riêng. Mỗi thiết bị kết nối đến router sẽ được gán một địa chỉ IP riêng (như được hiển thị trên màu xanh lá cây). Trong trường hợp này, bạn cần chuyển tiếp các cổng mạng thích hợp đến các thiết bị/ứng dụng. Điều này được gọi là  port-forwarding..

1,4 Thiết lập khác để DiskStation của bạn truy cập qua Internet?

Firewall và cài đặt DDNS không thể thiếu. Làm cho các kết nối an toàn hơn và dễ sử dụng hơn.
•    Firewall — Đối với Internet an ninh
Tường lửa là giống như một mạng lưới an toàn giữa Internet và mạng nội bộ của bạn. Nó chặn truy cập trái phép, Bạn sẽ được bảo vệ chống lại các mối đe dọa trực tuyến, chẳng hạn như tin tặc …
•    DDNS — Để dễ nhớ địa chỉ

Tất cả các kết nối Internet được chỉ định đến một địa chỉ IP. Trong khi bạn có thể truy cập vào DiskStation bằng cách nhập địa chỉ IP của nó vào trình duyệt của bạn, việc này gây khó khăn cho bạn để ghi nhớ địa chỉ IP. Do đó, tên miền thường được sử dụng thay vì địa chỉ IP, ví dụ.như www.giaiphapnas.com thay vì 59.124.41.243

DDNS, hay Dynamic DNS, cung cấp các dịch vụ các tên miền Internet đến các địa chỉ IP của họ. Bạn chỉ việc nhớ tên miền thay vì phải nhớ chuổi IP thay đổi liên tục. Bạn có thể tìm thấy nhiều nhà cung cấp dịch vụ như vậy.

2. Thiết lập bởi EZ-Internet Wizard

Synology DiskStation cung cấp EZ-Internet Wizard để đơn giản hóa các thiết lập đã đề cập ở trên. Nó là công cụ lý tưởng cho các cấu hình mạng cho người sử dụng đầu tiên. Nếu bạn muốn thiết lập truy cập Internet mà không sử dụng EZ-Internet Wizard, hãy truy cập vào Thiết lập mà không cần sử dụng EZ-Internet Wizard phần trong tài liệu này.

2,1 EZ-Internet Wizard Startup
Đăng nhập vào DiskStation Synology với tài khoản admin.
1.    Vào Menu chính . Nhắp chuột vào biểu tượng EZ-Internet .

2.    Bạn sẽ thấy trang chào mừng của EZ-Internet Wizard. Thực hiện theo hướng dẫn để làm các thiết lập cần thiết.

2,2 Chọn loại Môi trường mạng của bạn

Tùy thuộc vào các loại môi trường mạng của bạn, EZ-Internet Wizard có thể hướng dẫn bạn qua các cài đặt khác nhau. Sau đây mô tả các chi tiết.

•    Kết nối trực tiếp

Nếu DiskStation của bạn được kết nối trực tiếp với Internet, điều này có nghĩa nó có một địa chỉ IP công cộng. Bạn có thể trực tiếp truy cập vào DiskStation Synology với IP công cộng của nó. EZ-Internet Wizard sau đó sẽ hướng dẫn bạn cài đặt tường lửa vàDDNS . Bạn có thể bỏ qua các cài đặt này nếu bạn muốn.

•    Kết nối PPPoE

1.    Để cài đặt PPPoE, chọn Broadband (PPPoE) tại trang môi trường mạng và click Next .

2.    Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn được đưa ra bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Click Next . Chương trình sẽ tiếp tục với Firewall và DDNS cài đặt.

Thiết lập Router

Nếu DiskStation của bạn được kết nối với Internet thông qua router, EZ-Internet sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập router.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy kiểm tra những điều sau đây:

o    Bạn đã có được tên người dùng và mật khẩu của router.
o    Bạn đã đăng xuất khỏi hệ thống cấu hình router của bạn.

Các bước sau để thiết lập router của bạn:

1.    Chọn mô hình router của bạn từ danh sách thả xuống. Bạn có thể bấm vào Danh sách cập nhật để lấy danh sách các mô hình bộ định tuyến mới nhất. Bạn cũng có thể kiểm tra danh sách các router hỗ trợ trực tuyến. Nếu router của bạn không có trong danh sách, bạn phải cấu hình các thiết lập mà không cần EZ-Internet Wizard.
2.     Chọn Protocol và Port . Điều này phụ thuộc vào mô hình router của bạn. Nếu bạn không thể kết nối bằng cách sử dụng mặc định Protocol (HTTP) và Port (80), tham khảo tài liệu router của bạn cho các cài đặt chính xác.

3.    Nếu bạn có tài khoản, đánh dấu “Use custom account” và điền vào các thông tin chính xác.
4.    Click Next để tiếp tục.
5.    Bạn có thể đánh dấu các ứng dụng mà bạn muốn router của bạn chuyển tiếp cổng. Lưu ý rằng hành động này sẽ ghi đè lên các quy tắc chuyển tiếp cổng hiện có trên router của bạn. Khi bạn làm xong, bấm Next để tiếp tục.

Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi “The maximum number of rules allowed for the router has been exceeded. Please remove some rules and try again.” Đó là bởi vì router của bạn có số lượng giới hạn cổng chuyển tiếp. Bạn phải giảm các ứng dụng bạn chọn để tiếp tục cài đặt.

6.    The Wizard EZ-Internet sau đó sẽ hướng dẫn bạn đến cài đặt Firewall và DDNS. Bạn có thể bỏ qua các bước này nếu bạn muốn và áp dụng các cài đặt ở trên để kết thúc.

2,3 Firewall Setup

Theo mặc định, Tính năn “Enable firewall to block incoming connections” được kich hoạt sẵn. Điều này có nghĩa tất cả các kết nối sẽ bị chặn.
Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định các ứng dụng mà bạn muốn cho phép kết nối. Tìm các dịch vụ/ứng dụng mà bạn muốn và đánh dấu vào các hộp kiểm tra. Lưu ý rằng điều này sẽ ghi đè lên các quy tắc tường lửa hiện tại mà bạn có thể đã cấu hình trước khi vào Main Menu > Control Panel > Firewall . Khi bạn làm xong, nhấp Next và tiếp tục với phần thiết lập DDNS.

2,4 DDNS Setup

Với EZ-Internet Wizard , những người sử dụng dịch vụ DDNS mới ngay lập tức có thể đăng ký một tài khoản DDNS mới. Nếu bạn đã có một tên miền, bạn cũng có thể áp dụng nó cho DiskStation bởi EZ-Internet Wizard. Thực hiện theo các bước dưới đây để hoàn thành thiết lập DDNS:
Nếu bạn đang tạo ra một tên miền mới với No-IP.com:
1.    Nếu bạn không có tài khoản, chọn “Create a No-IP.com account and register a new hostname”.

2.    Điền vào các trường yêu cầu. đánh dấu hộp kiểm tra để đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật. Click Next để tiếp tục.

Nếu bạn sử dụng một tên máy DDNS hiện có:
1.    Nếu bạn đã có tài khoản hiện có, chọn “Use an existing hostname from your DDNS provider”.. Click Next để tiếp tục.

2.    Điền vào các thông tin DDNS, Service provider, Hostname, Username, và Password . Click Next để tiếp tục.

2,5 Xác nhận cài đặt

Khi bạn đã hoàn thành quá trình, bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận. Kiểm tra các thông tin liệt kê ở đây. Bạn có thể quay trở lại và sửa đổi các thiết lập bằng cách nhấp vào Back , hoặc tiến hành và áp dụng các cài đặt bằng cách nhấn vào Apply . Bây giờ bạn có thể truy cập Synology DiskStation của bạn bằng cách sử dụng IP công cộng của mình hay tên miền DDNS.

3. Thiết lập mà không cần sử dụng EZ-Internet Wizard

Nếu bạn muốn thiết lập truy cập Internet mà không sử dụng EZ-Internet Wizard, hoặc bạn muốn điều chỉnh PPPoE / Router / Firewall hoặc cài đặt riêng DDNS sau khi thiết lập EZ-Internet Wizard, hãy làm theo các bước dưới đây để hoàn tất việc cấu hình.

3.1-Đối với kết nối trực tiếp

Nếu DiskStation của bạn được kết nối trực tiếp với Internet, điều này có nghĩa nó có một địa chỉ IP công cộng. Bạn có thể trực tiếp truy cập vào DiskStation Synology bởi IP công cộng của nó. Để biết IP công cộng của bạn, hãy tham khảo http://whatismyip.com/ .
Sau khi biết được IP công cộng của bạn DiskStation, bạn có thể áp dụng một tên miền DDNS đăng ký bằng cách vào Main Menu > Control Panel > DDNS . Bạn cũng có thể vào Main Menu > Control Panel > Firewall để cấu hình các thiết lập tường lửa để bảo mật.

3.2 Đối với các kết nối PPPoE

Nếu DiskStation của bạn được kết nối với Internet qua PPPoE, điều này có nghĩa là nó được kết nối với một modem ADSL. Thực hiện theo các bước dưới đây để cấu hình các thiết lập PPPoE:
1.    Vào Main Menu > Control Panel > Network > PPPoE .

2.    Đánh dấu vào “Enable PPPoE connection”.

3.    Điền vào các trường yêu cầu, bao gồm cả User namePassword . Click OK để lưu các thiết lập. Bây giờ bạn có thể truy cập Synology DiskStation của bạn qua Internet bằng cách sử dụng IP công cộng của nó. Sau khi biết được IP công cộng của bạn DiskStation, bạn có thể áp dụng một tên miền DDNS bằng cách vào Main Menu > Control Panel > DDNS . Bạn cũng có thể vào Main Menu > Control Panel > Firewall để cấu hình các thiết lập tường lửa để bảo mật.

3.3-Đối với kết nối thông qua router

Có hai cách để cấu hình router của bạn. Một là thông qua giao diện quản lý DiskStation, cách khác là cấu hình cổng chuyển tiếp trên router của bạn trực tiếp. Xin lưu ý rằng, để cấu hình cổng chuyển tiếp quy định của router, kết nối Internet của bạn nên sử dụng một địa chỉ IP tĩnh.

Cấu hình Router bằng DSM:

Trước khi bạn bắt đầu, hãy kiểm tra những điều sau đây:
o    Bạn đã có được tên người dùng và mật khẩu cho router.
o    Bạn đã đăng xuất khỏi hệ thống cấu hình router của bạn.

Thực hiện theo các bước dưới đây để thiết lập router của bạn:
1.    Vào Main Menu  > Control Panel > Router Configuration.

2.    Nhấp vào “Set up router” .

3.    Chọn mô hình router của bạn từ trình đơn thả xuống. Bạn có thể bấm vào Danh sách cập nhật để lấy danh sách các mô hình bộ định tuyến mới nhất. Nếu router của bạn không có trong danh sách hỗ trợ định tuyến , hãy cấu hình router của bạn bằng cách vào trực tiếp router

4.    Chọn Protocol và Port . Điều này phụ thuộc vào mô hình của router của bạn. Nếu bạn không thể kết nối bằng cách sử dụng mặc định giao thức (HTTP) và Port (80), tham khảo tài liệu của router của bạn để cài đặt chính xác. Nếu bạn có một tài khoản riêng, đánh dấu vào “Use custom account” và nhập vào các trường bắt buộc. Click OK để kết thúc.

5.    Trở lại trang cấu hình Router , nhấn Create để mở trình hướng dẫn Port Forwarding.

6.    Để tạo cổng qui định chuyển tiếp cho dịch vụ hệ thống (ví dụ, FTP, Web Station, vv), chọn Built-in application .

Nếu không, bạn có thể chọn Custom port để tạo ra cổng chuyển tiếp quy định cho các dịch vụ cụ thể. Điền vào các yêu cầu các trường để tạo ra các quy tắc.

7.   Click Apply để áp dụng cho DiskStation của bạn.

Sau khi biết được IP công cộng DiskStation của bạn, bạn có thể áp dụng một tên máy DDNS đăng ký bằng cách vào Main Menu > Control Panel > DDNS . Bạn cũng có thể vào Main Menu > Control Panel > Firewall để cấu hình các thiết lập tường lửa để bảo mật.

8.    Cấu hình Router mà không có DSM
Trên trang cấu hình của router, các thiết lập cổng chuyển tiếp thường được đặt tại:
•    Advanced Services
•    Firewall Settings
•    Port Forward
•    Virtual Server

Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để tiếp tục thiết lập cổng chuyển tiếp:

•    Đối với các router có chức năng cổng chuyển tiếp :

1.    Liên kết đến trang cấu hình của router bằng cách nhập địa chỉ IP trong trình duyệt web của bạn.
2.    Hãy tham khảo Phụ lục cho một danh sách đầy đủ các số cổng được sử dụng bởi các ứng dụng và dịch vụ sản phẩm của Synology khác nhau. Tùy thuộc vào ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn muốn truy cập từ Internet, chuyển số cổng tương ứng của bộ định tuyến IP với số cổng dịch vụ của các sản phẩm Synology IP.

•   Đối với các router không có chức cổng chuyển tiếp:

1.    Liên kết đến trang cấu hình của router bằng cách nhập địa chỉ IP trong trình duyệt web của bạn.
2.    Đặt IP của DiskStation của bạn như địa chỉ IP DMZ , nghĩa là, tất cả các kết nối từ bên ngoài các bộ định tuyến sẽ được chuyển tiếp đến các DiskStation Synology. (Chú ý: Việc kích hoạt DMZ có thể gây ra nguy cơ bảo mật vì tất cả các cổng được mở để kết nối.)

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng các cổng mặc định của Synology DiskStation của bạn được thiết lập đến IP của router. Để kiểm tra các cổng của Synology DiskStation của bạn, hãy truy cập vào Main Menu > Control Panel > Network , và click vào thẻ LAN

Sau khi thiết lập cổng chuyển tiếp được thực hiện, bạn có thể sử dụng canyouseeme.org để thăm dò mạng của bạn để kiểm tra nếu các cổng được một cách chính xác chuyển tiếp. Nếu không, hãy đi qua các bước cần thiết ở trên để kiểm tra các thiết lập.
Sau khi biết được IP công cộng của bạn DiskStation, bạn có thể áp dụng một tên miền DDNS bằng cách vào Main Menu > Control Panel > DDNS . Bạn cũng có thể vào Main Menu > Control Panel > Firewall để cấu hình các thiết lập tường lửa để bảo mật.

4. Phụ lục Danh sách các cổng mà sản phẩm Synology sử dụng

Hãy tham khảo danh sách sau đây của cổng mà máy chủ Synology có thể sử dụng. Một số các cổng, chẳng hạn như cổng Synology Asisstant cần mở trên tường lửa máy tính địa phương để hoạt động chính xác.

Setup Utilities
Type Port Number Protocol
Synology Assistant, DSAssistant, USB Station Assistant 9999, 9998, 9997 UDP
Backup
Type Port Number Protocol
Data Replicator, Data Replicator II, Data Replicator 3 9999, 9998, 9997, 137, 138, 139, 445 TCP
Network Backup 873 TCP
Encrypted Network Backup 873, 22 TCP
Download
Type Port Number Protocol
Download Redirector 9999, 9998, 9997, 5432 UDP/TCP
Download Management
(Web Download Manager)
5000 UDP
eMule 4662(TCP), 4672(UDP) UDP/TCP
BitTorrent 6890 ~ 6999 (for models with firmware earlier than v2.0.1-3.0401);
6881 ~ 6890 (for models with firmware v2.0.1-3.0401 and onward)
UDP/TCP
Web Application
Type Port Number Protocol
HTTP 80, 5000 TCP
HTTPS 443, 5001 TCP
Photo Station, Web Station 80 (additional port can be added) TCP
Audio Station 5000 TCP
File Station 5000 (additional port can be added) TCP
Surveillance Station 55736-55863 TCP
Setup Utilities
Type Port Number Protocol
Mail Station 25 SMTP
110 POP3
142 IMAP
993 IMAP over SSL/TLS
995 POP3 over SSL/TLS
Setup Utilities
Type Port Number Protocol
FTP, FTP over SSL, FTP over TLS 21 (command), 20 (Data connection in Active Mode), 55536-55663 (Data connection in Passive Mode) TCP
AFP 548 TCP
CIFS smbd: 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds) UDP/TCP
nmbd: 137, 138 UDP
NFS 111, 892, 2049 UDP/TCP
iSCSI 3260 TCP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *