Browse By

Synology DX510

Synology DX510 là đơn vị mở rộng nhằm tăng khả năng lưu trữ của DiskStation Synology DS210+,  DS411+ (new), DS710+, DS1010+

Download tài liệu kỹ thuật

Synology-dx510Synology DX510


Mở rộng khả năng lưu trữ & Backup

Khi dung lượng trên DiskStation Synology đã hết, Synology DX510 cung cấp một cách dễ dàng để để mở rộng dung lượng và sao lưu dữ liệu ngay lập tức bởi 5 ổ đĩa cứng hot-swappable bổ sung thêm 10TB (2TB x 5HDD) nối trực tiếp đến DiskStation Synology.  Khối lượng RAID trên DiskStation Synology thể được mở rộng trực tiếp mà không cần phải format lại ổ đĩa cứng hiện có, đảm bảo DiskStation Synology tiếp tục dịch vụ của nó trong việc mở rộng năng lực. Khi tạo ra như là một khối lượng riêng biệt, các Synology DX510 cung cấp một giải pháp tuyệt vời cho việc sao lưu.

Thiết kế nhằm sử dụng một cách dễ dàng với độ tin cậy cao

Synology DX510 được kết nối với DiskStation Synology thông qua một cáp kết nối eSATA với tùy chỉnh thiết kế trên cả hai đầu, đảm bảo một kết nối đáng tin cậy và dữ liệu không bị thắt cổ chai.  eSATA 3,0 Gb/s cho phép các ổ đĩa cứng trong Synology DX510 kết nối để hoạt động như nó là những người nội bộ của DiskStation Synology.

HDD hibernation khi hệ thống không hoạt động trong một khoảng thời gian. Điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn kéo dài tuổi thọ của đĩa cứng.

Synology DX510 được quản lý bởi các DiskStation Synology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *