Browse By

Sao lưu dữ liệu từ máy Mac đến NAS Synology với Time Machine

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình sao lưu dữ liệu từ máy Mac của bạn đến NAS Synology DiskStation với ứng dụng Time Machine của apple , hệ điều hành Mac OS X 10.5 hoặc mới hơn.

Nội dung
1.   Thiết lập Synology DiskStation như máy chủ sao lưu Time Machine
1,1 Tạo User để sao lưu Time Machine và thiết lập hạn ngạch hạn của người dùng
1,2 Tạo một thư mục chia sẻ để sao lưu Time Machine
1,3 Thiết lập thư mục chia sẻ như mục tiêu sao lưu của Time Machine
2. Thực hiện Backup  đến DiskStation
2,1 Cấu hình Time Machine để thiết lập thư mục chia sẻ DiskStation như là đĩa sao lưu của nó
2,2. Điều chỉnh Time Machine

1.    Thiết lập Synology DiskStation như máy chủ sao lưu Time Machine
Phần này sẽ hướng dẫn bạn những điều sau đây:

•    Tạo User để sao lưu Time Machine và thiết lập hạn ngạch hạn của người dùng
•    Tạo một thư mục chia sẻ để sao lưu Time Machine
•    Thiết lập thư mục chia sẻ là mục tiêu sao lưu Time Machine.

Quá trình trên sẽ cho phép Time Machine truy cập vào thư mục chia sẻ với chứng nhận của người sử dụng, các thư mục chia sẻ như là đĩa sao lưu của nó, và thiết lập hạn ngạch hạn chế của người dùng như là dung lượng tối đa của dữ liệu cho phép sao lưu.

Xin vui lòng làm theo các bước dưới đây để bắt đầu quá trình cài đặt.
1,1 Tạo User để sao lưu Time Machine và thiết lập hạn ngạch hạn của người dùng

1.    Đăng nhập vào DiskStation Manager với quyền Admin.
2.    Vào Main Menu > Control Panel > User và click “Creat” để tạo User .

3.    Nhập tên người sử dụng (chẳng hạn như “tm”), Description (tùy chọn mô tả người sử dụng), email (tùy chọn), và mật khẩu, và click Next .

4.    Click Next


5.    Click Next


6.    Đánh dấu vào Enable qouta để cho phép giới hạn hạn ngạch cho khối lượng sẽ được sử dụng để lưu trữ. Nhập một giá trị hạn ngạch trong  trường hạn ngạch. Ví dụ, chúng ta chỉ cần đặt một giới hạn hạn ngạch là 600 GB trên Volume 1 cho người sử dụng “tm”.

Khuyến cáo bạn thiết lập hạn ngạch để tránh Time Machine sử dụng quá nhiều dung lượng lưu trữ của bạn. Hạn ngạch nên có tối thiểu bằng hai lần kích thước của ổ đĩa cứng của máy Mac hoặc bằng số lượng dữ liệu cần được sao lưu.Một kích thước hạn ngạch được đề nghị là ba lần kích thước của ổ đĩa cứng của Mac.
VD: bạn có ổ cứng là 500GB thì hạn ngạch tối thiếu là 1TB và chúng tôi khuyến cáo là 1,5TB

7.    Click Next .

8.    Click Apply .

Bây giờ chúng ta chỉ cần tạo ra một người sử dụng “tm” được phép sử dụng lên đến 600 GB trên Volume 1. Xin vui lòng tiến hành các bước sau để tạo một thư mục chia sẻ trên khối lượng đó.

Lưu ý: Sau khi người dùng được tạo ra, bạn nên giữ cho thông tin của nó không thay đổi để đảm bảo Time Machine luôn luôn có thể sử dụng thông tin của người dùng để truy cập DiskStation.
Tuy nhiên,bạn có thể, thiết lập một giới hạn hạn ngạch cao hơn để cho phép nhiều không gian hơn để sao lưu. Để làm như vậy:

  • Đăng nhập vào DiskStation Manager với quyền admin.
  • Vào Main Menu > Control Panel > User và double-click vào user được tạo cho Time Backup.
  • Nhấp vào tab Quota và nhập vào một giá trị hạn ngạch cao hơn. Xin vui lòng không nhập một giá trị thấp hơn để ngăn chặn bất kỳ lỗi nào có thể trong khi sao lưu.
  • Click OK .

1,2 Tạo một thư mục chia sẻ để sao lưu Time Machine
1.    Đăng nhập vào DiskStation Manager với quyền admin.

2.    Vào Main Menu > Control Panel > Shared Folder và nhấn Create để tạo ra một thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ sao lưu dữ liệu.

3.    Nhập tên, mô tả và vị trí của các thư mục chia sẻ.

Lưu ý: Để áp dụng hạn ngạch, vị trí Location cần được cùng volume bạn quy định tại bước 1.1.6. Trong ví dụ này, chúng tôi tạo ra một thư mục chia sẻ ở vị trí Volume 1 sao cho Time Machine sẽ áp dụng hạn ngạch 600 GB trong khi sao lưu.

4.    Thiết lập quyền Read/Write cho người sử dụng mà bạn vừa tạo, sau đó kích OK .

5.    Bạn có thể xem thư mục mới tạo ra được chia sẻ.

1,3 Thiết lập thư mục chia sẻ như mục tiêu sao lưu của Time Machine

1.    Vào Main Menu > Control Panel > Win/Mac/NFS , và nhấp vào thẻ Mac File Service.

2.    Đánh dấu vào Enable Mac file service, và chọn thư mục chia sẻ, bạn chỉ cần tạo ra từ trình đơn thả xuống Time Machine .

3.    Click OK .

2. Thực hiện Backup  đến DiskStation
Phần này sẽ hướng dẫn bạn những điều sau đây:

•    Cấu hình Time Machine để thiết lập thư mục chia sẻ trên DiskStation như là đĩa sao lưu của nó
•    Điều chỉnh Time Machine

Quá trình thiết lập trên cho phép Time Machine dễ dàng xác định vị trí DiskStation của bạn trên mạng cục bộ và coi đó như là đĩa sao lưu. Khi cài đặt hoàn tất, Time Machine sẽ thực hiện sao lưu tự động ngay lập tức.

2,1 Cấu hình Time Machine để thiết lập thư mục chia sẻ trên DiskStation như là đĩa sao lưu của nó

1.    Chọn  Menu Apple > System Preferences , và nhấp vào Time Machine .
2.    Trượt chuyển sang ON nếu Time Machine là OFF.

3.    Nhấp vào Select Disk (hoặc Option Disk nếu bạn đã thiết lập các đĩa sao lưu trước đó).

4.    Chọn thư mục chia sẻ bạn vừa tạo ra, và nhấp vào Use for Backup . Time machine sẽ được kích hoạt tự động.

5.    Nhập tên người dùng và mật khẩu của người dùng mà bạn vừa tạo ra, và nhấn Connect.

Time Machine sẽ bắt đầu công việc sao lưu trong khoảng 2 phút và thực hiện tự động sao lưu mỗi giờ.

2,2. Điều chỉnh Time Machine
1.    Chọn Apple menu > System Preferences , và nhấp vào Time Machine.
2.    Chọn Options và bấm Add (+) .

3.    Chọn ổ đĩa, thư mục hoặc tập tin bạn không muốn sao lưu, và sau đó nhấp vào Exclude .

4.    Lặp lại các bước trên để loại trừ tất cả các dữ liệu bạn không muốn sao lưu, và bấm Done để kết thúc.

Xin chúc mừng! Bây giờ bạn đã học được cách sao lưu dữ liệu từ máy Mac của bạn đến DiskStation với Time Machine. Để biết thêm thông tin về việc sao lưu hoặc khôi phục lại với Time Machine, mở Trợ giúp và tìm kiếm  “Time Machine”.

Nguyên Hãn (MNS Co,.ltd))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *