Browse By

Hướng dẫn sử dụng File station 3

File Station 3

Synology File Station 3 là một trang web dựa trên giao diện quản lý tập tin đơn giản cho người dùng cục bộ và truy cập quản lý tập tin từ xa. Chỉ cần một trình duyệt web, bạn có thể truy cập dữ liệu bất cứ nơi nào mà cần có thêm cài đặt cần thiết.

File Station 3 có thể hoạt động theo một cổng mạng khác nhau để ngăn chặn người dùng truy cập vào giao diện quản lý nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh. Để mở rộng bảo mật, ngoài việc HTTP, HTTPS được hỗ trợ để truy cập an toàn. Nó cũng được tùy biến để phù hợp với yêu cầu công ty hoặc tổ chức.

Sự quen thuộc và kinh nghiệm trực quan

File Station 3 có một giao diện người dùng trực quan để có thể giúp cho người dùng cảm thấy dễ dàng để sử dụng nhất, tránh những sự khó hiểu khi sử dụng sản phẩm. Công nghệ AJAX được sử dụng trên File Station 3 cho phép nhiều tính năng phức tạp như kéo-thả và lệnh nhấp chuột phải. Bạn có thể trực tiếp sao chép, di chuyển, nén, xóa hoặc đổi tên file và thư mục lưu trữ trong các thư mục chia sẻ của DiskStation Synology. Di chuyển các tập tin giữa các thư mục chia sẻ khác nhau với File Station 3 là đặc biệt hiệu quả, vì nó không yêu cầu dữ liệu được chuyển qua máy tính để bàn của bạn.

Hỗ trợ nhiều tác vụ Upload/Download file cùng lúc

File Station 3 được trang bị tính năng duyệt tập tin trên đĩa cứng pc người dùng, cho phép bạn xem tất cả các PC tập tin khi bạn đăng nhập vào File Station 3. Nhiều thư mục và tập tin có thể được upload/download với chức năng kéo vàthả trực quan. File Station 3 còn trang bị thêm nhiền tính năng hỗ trợ việc download và upload,  bạn có thể quản lý tập tin của bạn trong khi các tác vụ vẫn được chạy trên nền quản lý File station 3

Đặc quyền thư mục con

Bạn cũng có thể thiết đặt đặc quyền thư mục con cho tên miền người dùng trong File Station 3 để bảo mật tốt hơn. Click nút phải vào các tập tin hoặc thư mục sẽ trả về những thiết đặt cho thư đặc quyền của mục con, và nó chỉ đơn giản là một vấn đề lựa chọn mức đặc quyền cho chủ sở hữu và nhóm người dùng.

Danh sách truyền tải

File Station 3 transfer log giúp bạn có một cái nhìn tổng quát nhất về những tập tin bạn đã tải lên hoặc tải xuống, bởi người nào và khi nào việc truyền tải bị lỗi

Models Hỗ trợ

10-series: DS1010+, DS410, DS410j, DS710+, DS210+, DS210j, DS110+, DS110j

9-series: RS409+, RS409RP+, RS409, DS509+, DS409+, DS409, DS209+II, DS209+, DS209, DS209j, DS109+, DS109, DS109j, DS409slim

8-series: RS408, RS408-RP, DS508, DS408, DS108j

7-series: RS407, CS407, CS407e, DS207+, DS207, DS107+, DS107, DS107e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *