Browse By

3 thách thức của doanh nghiệp khi đầu tư giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu

Trong nhiều năm làm việc với khách hàng, MNS nhận thấy rằng doanh nghiệp thường sử dụng nhiều nền tảng, thiết bị khác nhau và thách thức lớn nhất đối với họ là cần phải được “bảo vệ dữ liệu an toàn”; Các IT đều phải làm việc với nhiều phần mềm backup khác nhau. Dẫn đến doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều thời gian và tiền của.

_VMware_Windows_File_server_Office_365_G_Suite_NAS_Synoloy_data_backup

Đối mặt với thách thức đó, khi lựa chọn giải pháp backup dữ liệu doanh nghiệp thường cần đặt 3 câu hỏi thách thức sau:

1. Mức độ hỗ trợ của giải pháp thế nào?

Hỗ trợ backup nhiều thiết bị/nền tảng khác nhau bao gồm: PC, Server, VMware, File Server, Office 365, Gsuite.

mns-nas-synology-backup-data-server-pc-laptop-wmwave

Hỗ trợ các dạng backup khác nhau:

Multi-versioned: Backup nhiều phiên bản, nhiều thời điểm khác nhau;.
Mirroring: Đồng bộ thành 1 phiên mới nhất.
Incremental: Chỉ backup những thay đổi, file mới, giữ lại file bị xoá.

2. Hiệu suất của giải pháp backup ra sao?

  • Sao lưu ngay-lập-tức và khôi phục dữ liệu nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Đáp ứng các kịch bản khôi phục dữ liệu khác nhau, tránh các sự cố an toàn dữ liệu như hư hỏng phần cứng, tấn công mã hoá, hay virus.
  • Tiết kiệm dung lượng lưu trữ với tính năng chống ghi trùng lắp.
  • Quản lý tập trung nhiều tác vụ backup trên 1 giao diện trực quan duy nhất.

an_integrated_office365_VMware_Windows_File_server_Office_365_G_Suite_NAS_Synoloy_data
3. Chi phí của giải pháp có hợp lý không?

Thiết bị Synology tích hợp sẵn phần mềm Active Backup miễn phí giúp tối ưu hoá chi phí đầu tư. Doanh nghiệp không còn phải lo lắng giải pháp, thiết bị, phí bản quyền phần mềm để backup cho nhiều thiết bị nền tảng khác nhau nữa.

Và cuối cùng, nếu chọn giải pháp Active Backup Synology thì nên chọn sản phẩm nào?

integrated_backup_01_VMware_Windows_File_server_Office_365_G_Suite_NAS_Synoloy_data

MNS khuyến khích doanh nghiệp chọn các dòng + (Như DS218+, DS918+, DS1817+..) trở lên để đáp ứng nhiều tác vụ backup đồng thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *