Browse By

Tips: Kích hoạt thùng rác, khôi phục dữ liệu

Trong quá trình tạo Shared Folder, Hãy chọn “Enable Recylce Bin” như hình mình họa:

nas_synology_recyle_bin

 

Điều này giúp bạn có được “thùng rác” để khôi phục được ngay những data mà bạn vô tình xóa trên NAS Synology trong quá trình sử dụng.

nas_synology_recyle_bin_1

 

Tips nhỏ này sẽ giúp ích cho bạn, hãy đón chờ những thông tin tiếp theo để tối ưu hóa sử dụng Synology nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *