Browse By

Synology DS710+

Synology DiskStation DS710+ cung cấp một hiệu suất cao, khả năng mở rộng, và mạng lưới đầy đủ tính năng kèm theo giải pháp lưu trữ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với hơn 100 PC truy cập, yêu cầu một cách hiệu quả để tập trung bảo vệ dữ liệu, đơn giản hóa quản lý dữ liệu, và khả năng lưu trữ nhanh chóng quy mô với thời gian tối thiểu dành cho việc thiết lập và quản lý. Mở rộng với Synology DX510 để lên đến 7 Drives .Phần mềm quản lý Synology DiskStation Manager 3.0 cung cấp các tính năng đa phương tiện phong phú cho giải trí, sao lưu dữ liệu an toàn, chia sẻ Internet, Print server, Audio server, Photo server,mail server, web server, camera server.  Ngoài ra, sản phầm này còn sở hữu tính năng, quạt thông minh, phần mềm ngủ đông (hibernation), và bật/tắt nguồn theo lịch định sẵn, và những tính năng khác…

•    Tốc độ đọc/ghi lần lượt là: 113+ MB/giây; 102+ MB/giây
•    Khả năng mở rộng với Synology DX510 để lên đến 7 HDD
•    Tiết kiệm năng lượng với chỉ 31W khi hoạt động
•    Wake on LAN / WAN
•    Chạy phần mềm quản lý giàu tính năng Synology DiskStation 3.0

Download tài liệu kỹ thuật

– Hỗ trợ RAID 0, RAID 1, RAID 5**, RAID 5+Spare**, RAID 6**
– Power – saving 31W
– Mở rộng với Synology DX510 để lên đến 7 Drives
– Wake on LAN / WAN
– CPU 1.67GHz, RAM 1GB, Dung lượng 4TB với 2 x 2,5” SATA HDD hoặc 2 x
3,5” SATA HDD có thể mở rộng lên đến 16TB , 3 cổng USB, 1 cổng eSATA
– 16 camera
– Kích thước(HxWxD): 157mm X 103.5mm X 232mm, nặng: 1,69kg.

(** chỉ hỗ trợ khi kết nối với Synology DX510.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *