Browse By

Tag Archives: vs80

VS80_1-209x150

Synology VisualStation VS80

Synology VisualStation VS80 sử dụng thiết bị đầu ra VGA cho phép người dùng xem trực tiếp và ghi lại sự kiện lên đến 9 IP camera được quản lý bởi một giám sát Synology Station.