Browse By

Category Archives: Bài viết mới

nas_synology_minh_ngoc_mns_giai_phap_nas_nvr_server_acl_ads_iphone_ipad_DSM3.1_3

NVR + NAS bạn có tin không?

Giải pháp ghi hình camera IP 5 kênh + NAS + Giải Trí + Công việc…Tất cả chỉ trong 1 sản phẩm của  NAS Synology –    Bạn đang vận hành 1 công ty nhỏ. –    Bạn đang cần ghi hình khoảng 5 Camera IP –  

giai_phap_nas_synology_minh_ngoc_mns_CMS_NVR

Đầu ghi hình NVR camera IP Synology

Synology không đơn thuần chỉ là 1 NVR_ đầu ghi hình camera IP, mà còn cho bạn khả năng quản lí tất cả các camera IP trong mạng, với việc cho phép người dùng cấu hình, phân quyền, lên lịch trình theo dõi camera IP.

Synology_Solution_Home1

Ứng dụng NAS vào “Ngôi nhà số” của bạn

Đang làm việc ở công ty, Bạn luôn muốn xem được người giúp việc có chăm sóc con mình cẩn thận không? Con cái của bạn đang làm gì? Bạn muốn quan sát tổng thể ngôi nhà? Các thành viên trong nhà chia sẽ dữ