Browse By

Category Archives: Bài viết mới

No Thumbnail

Làm thế nào để sử dụng ADS Home

User ADS Home là một chức năng mà DiskStation sẽ tự động tạo các thư mục riêng cho mỗi người dùng ADS ở DiskStation. Administrator tự tạo ra các thư mục riêng cho mỗi người dùng và phân quyền sử dụng. Thư mục riêng chỉ

500px-Ads-overview

Hướng dẫn Join Active Directory Service (ADS) cho Synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để Synology DiskStation thành một Domain Controller ADS. Một lợi ích của việc sử dụng các DiskStation với việc điều khiển từ một Controller ADS, bạn có thể thiết lập các tài khoản user/group