Browse By

Category Archives: Bài viết mới

5

NAS bị lây nhiễm WannaCry phải làm sao?

Là một người dùng internet bình thường chắc hẳn bạn đã gặp hoặc nghe qua mã độc mã hóa dữ liệu cá nhân và đòi tiền chuộc mới có thể cho bạn sử dụng lại chúng. Và tốc độ lây lan nhanh chóng có thể

mns-giai-phap-luu-tru-sao-luu-back-up-bao-ve-an-toan-du-lieu-data-server-nas-synology-drive-2

Synology Drive cuộc cách mạng trong làm việc đội nhóm

Vượt qua Cloud Station theo mọi cách bạn có thể tưởng tượng. Việc dữ liệu nên được truy câp ở bất kỳ đâu luôn là phương châm xây dựng phần mềm của Synology, Cloud Station cung cấp một nền tảng điện toán đám mây riêng