Browse By

NAS bị lây nhiễm WannaCry phải làm sao?

Là một người dùng internet bình thường chắc hẳn bạn đã gặp hoặc nghe qua mã độc mã hóa dữ liệu cá nhân và đòi tiền chuộc mới có thể cho bạn sử dụng lại chúng. Và tốc độ lây lan nhanh chóng có thể làm bạn mất hết toàn bộ dữ liệu quan trọng hoặc số tiền chuộc bỏ ra rất lớn. Vậy là làm sao người quản trị Synology NAS phòng trách thiết bị của mình trách xa khỏi rắc rối này. Chúng ta hay tìm hiểu thông tin dưới đây nhé

WannaCry là gì?

WannaCry là một phần mềm ransomware nhắm vào thiết bị Microsoft Windows và mã hóa dữ liệu của người dùng, làm cho họ không thể truy cập chúng, và yêu cầu người dùng phải trả tiền để chuộc lại chúng.

6

DiskStation Manager(DSM) sẽ bị ảnh hưởng như thế nào

DSM sẽ không bị ảnh hưởng bởi WannaCry tấn công hệ thống Microsoft Windows. Tuy nhiên, nếu thư mục trên Windows được map tới NAS và được cấp quyền Write, Synology NAS sẽ có thể bị nguy hiểm với virus. Bạn cũng có thể tìm hiểu rõ thêm vấn đề này tại trang Security Advisory

1

Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn dữ liệu NAS bị mã hóa

Mặc dù DSM sẽ không bị ảnh hưởng bởi cách tấn công của WannaCry này, bạn nên có các bản sao lưu dữ liệu Synology NAS của mình để đảm bảo dữ liệu khỏi những nguy cơ từ việc tấn công mạng, lỗi phần cứng, thiên tai không mong muốn với cơ chế sao lưu nhiều phiên bản, Hyper backup, Snapshot Replication…Đây là thông tin chi tiết giúp bảo về bạn khỏi phần mềm mã hóa

2

Sử dụng các bản sao lưu Synology Multi-version để khôi phục các dữ liệu bị mã hóa trên máy tính Windows

  1. Tắt Wifi trên máy tính hoặc rút dây cáp internet
  2. Xóa sạch hệ thống Windows để đảm bảo máy tính sạch sẽ
  3. Cập nhập Windows lên phiên bản mới nhất. Tham khảo các bản cập nhật và các bản vá lỗi của Windows
  4. Phục hồi máy tính của bạn bằng cách sử dụng tính năng sao lưu của Synology

4

Chuyện gì xảy ra nếu Synology NAS của bạn cài đặt với máy ảo?

Nếu bạn sử dụng máy ảo (phiên bản không cần cài đặt) Windows thì cài đặt thêm bản vá lỗi mã MS17-010 để không bị ảnh hưởng bởi WannaCry. Bạn cũng nên cài đặt phiên bản Windows mới nhât ngay lập tức.

Chú ý: Các loại tập tin có thể bị mã hóa

.der, .pfx, .key, .crt, .csr, .p12, .pem, .odt, .ott, .sxw, .stw, .uot, .3ds, .max, .3dm, .ods, .ots, .sxc, .stc, .dif, .slk, .wb2, .odp, .otp, .sxd, .std, .uop, .odg, .otg, .sxm, .mml, .lay, .lay6, .asc, .sqlite3, .sqlitedb, .sql, .accdb, .mdb, .dbf, .odb, .frm, .myd, .myi, .ibd, .mdf, .ldf, .sln, .suo, .cpp, .pas, .asm, .cmd, .bat, .ps1, .vbs, .dip, .dch, .sch, .brd, .jsp, .php, .asp, .java, .jar, .class, .mp3, .wav, .swf, .fla, .wmv, .mpg, .vob, .mpeg, .asf, .avi, .mov, .mp4, .3gp, .mkv, .3g2, .flv, .wma, .mid, .m3u, .m4u, .djvu, .svg, .psd, .nef, .tiff, .tif, .cgm, .raw, .gif, .png, .bmp, .jpg, .jpeg, .vcd, .iso, .backup, .zip, .rar, .tgz, .tar, .bak, .tbk, .bz2, .PAQ, .ARC, .aes, .gpg, .vmx, .vmdk, .vdi, .sldm, .sldx, .sti, .sxi, .602, .hwp, .snt, .onetoc2, .dwg, .pdf, .wk1, .wks, .123, .rtf, .csv, .txt, .vsdx, .vsd, .edb, .eml, .msg, .ost, .pst, .potm, .potx, .ppam, .ppsx, .ppsm, .pps, .pot, .pptm, .pptx, .ppt, .xltm, .xltx, .xlc, .xlm, .xlt, .xlw, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xls, .dotx, .dotm, .dot, .docm, .docb, .docx, .doc

Theo Synology.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *